Dokumentai ir ataskaitos

KREIPIMAISI

ATLIKTI TYRIMAI

Lyčių lygybė darbe su jaunimu (2023)

Lyčių lygybė darbe su jaunimu (2023). Vaizdinis pristatymas

METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

2019 metų veiklos ataskaita

2020 metų veiklos ataskaita

2020 metų finansinė ataskaita

2021 metų veiklos ataskaita

2021 metų finansinė ataskaita

2022 metų finansinė ataskaita

2022 metų veiklos ataskaita

 

Visuomenės ir verslo plėtros instituto 2021 – 2027 metų strateginis veiklos planas

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas