Akreditacija Erasmus+ jaunimo srityje

Suteikta akreditacija Visuomenės ir verslo plėtros institutui patvirtina, jog įstaiga atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas jauniems žmonėms. Akreditacios pagalba Visuomenės ir verslo plėtros instituto veiklos pagal Erasmus+ programą gali būti finansuojamos supaprastinta tvarka.

Visuomenės ir verslo plėtros institutui suteiktos akreditacijos Erasmus+ jaunimo srityje numeris: 2020-1-LT02-KA150-YOU-007380.

Remiantis šia akreditacija Visuomenės ir verslo plėtros institutas įgyvendina 15 mėnesių įgyvendina projektą (Nr. 2022-1-LT02-KA151-YOU-000067231) pradedant 2022-06-01 ir baigiant 2023-08-31.

Pagal šį projektą planuojamos veiklos:

  1. Jaunimo mainai (trukmė: 7 dienos; dalyvių skaičius: 35; dalyvaujančių valstybių skaičius: 5);
  2. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 5 dienos; dalyvių skaičius: 25);
  3. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 5 dienos; dalyvių skaičius: 25);
  4. Sistemos kūrimo ir informavimo veikla:
    1. Metodinio įrankio (stalo žaidimo) darbui su jaunimu žmogaus teisių ir lyčių lygybės tematikoje tobulinimo veikla, pritaikant šį įrankį ir lytiškumo ugdymo tematikai bei įtraukiant daugiau neformaliojo ugdymo(si) metodų.
    2. Nacionalinė žmogaus teisių, lyčių lygybės ir lytiškumo ugdymo konferencija su jaunimu dirbantiems asmenims ir sprendimų priėmėjams jaunimo srityje.

Projekto įgyvendinimui skiriama finansavimo suma: 82 375 Eur.

 

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas