Mūsų saulytės

2019 metais Marijampolėje Dauno sindromą bei autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje. Didžioji dalis šeimų, turinčių vaikus su negalia, tokiomis veiklomis rūpinosi savarankiškai, dažnu atveju vykdavo į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui. Projekto metu apie 40-čiai vaikų su negalia, iš kurių didžioji dauguma turi Dauno sindromą bei autozmo spektro sutrikimą, ir jų šeimos nariams (apie 110 asmenų) bus sukurta nauja erdvė Marijampolėje – vaikų su negalia dienos centras.

Projektu yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre. Dienos centre bus vykdomos įvairios tikslinei grupei pritaikytos sociokultūrinės veiklos, padedančios integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius.

Projekto metu bus organizuojamos įvairios sociokultūrinės veiklos vaikams su negalia bei jų šeimos nariams.

  • Bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai kartu su logopedu.
  • Meniniai ir kūrybiniai užsiėmimai.
  • Apsilankymas žirgyne su integruota žirgų terapija.
  • Sveikatingumo mankštos su kineziterapeutu.

Vaikams su negalia sveikatingumo mankštos su kineziterapija gali padėti išvengti veiksnių, kurie formuoja blogus kompensacinius judėjimo modelius. Komunikacijos lavinimo, meniniai – kūrybiniai bei sveikatingumo mankštų užsiėmimai yra organizuojami vaikų dienos centro „Suvalkijos saulytės” patalpose. Suorganizuotos įvairios sociokultūrinės veiklos leis tikslinės grupės atstovams įvairiapusiškai integruotis į visuomenę, kaip tai yra numatyta Marijampolės miesto vietos plėtros strategijoje, o tuo pačiu leis sumažinti tikslinės grupės esamą socialinę atskirtį.

Projekto partneriai:

Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Apie projektą ir vaikų dienos centrą yra rašoma:

Daugiau informacijos apie vaikų dienos centrą “Suvalkijos saulytės” – https://www.facebook.com/suvalkijos.saulytes/

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas