Savanorystė 360º

Savanorystė 360º – tai iniciatyva, kurios pagalba nacionaliniu mastu jaunimas, ekonomiškai aktyvūs Lietuvos gyventojai bei senjorai bus kviečiami įvairiomis vaizdo klipų formomis ir radijo laidomis susipažinti su bendruomeninės ir savanoriškos veiklos geraisiais pavyzdžiais, šių veiklų teikiamomis galimybėmis, kuriamu socialiniu pokyčiu, suvokimu, kad tokios veiklos yra įdomios, lavinančios kūrybiškumą, padedančios užmegzti naujas pažintis bei skatinančios gyventojus būti aktyvesniais visuomeninėje ir pilietinėje veikloje.

Projekto tikslas – ugdyti Lietuvoje gyvenančių asmenų aktyvų visuomeninį bei pilietinį gyvenimą ir prisidėti prie 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos strategijos „Aktyvi Lietuva“ krypties įgyvendinimo.

Pagrindinės projekto veiklos:
1. 15 vaizdo klipų apie bendruomeninę ir savanorišką veiklą sukūrimas.
2. Sukurtų vaizdo klipų platinimas internete ir socialiniuose tinkluose Youtube, Facebook ir Instagram nacionaliniu mastu.
3. Radijo reportažo (ne trumpesnio kaip 12 sekundžių trukmės) sukūrimas ir transliavimas dviejose nacionalinio lygmens radijo stotyse.

Projekto trukmė yra 12 mėnesių nuo 2021 m. balandžio 14 d. iki 2022 m. balandžio 30 d.

Projekto numeris: 12.0.1-CPVA-K-204-02-0059

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Pasiekti rezultatai:

Eil. Nr. 

Pavadinimas

Nuoroda į vaizdo klipą

3-5 min. trukmės paaiškinamasis vaizdo klipas, pristatantis plačiąja prasme bendruomeninės ir savanoriškos veiklos naudą, galimybes ir prasmę.

1. 

Savanorystė 360º

https://youtu.be/HsOxTFrqv4E 

3 vnt. animuotų vaizdo klipų (1-3 min. trukmės), trumpai ir aiškiai pristatančių skirtingoms amžiaus ir socialinėms grupėms: jaunimui, ekonomiškai aktyviems Lietuvos gyventojams ir senjorams apie savanorystę , jos galimybes ir naudą.

2.

Savanorystė 360º senjorams

https://youtu.be/obbVY1huqBg 

3.

Savanorystė 360º darbingo amžiaus asmenims

https://youtu.be/2LoA3qJROLw 

4.

Savanorystė 360º jaunimui

https://youtu.be/OlDcb8vMHHw 

6 vnt. filmuotų vaizdo klipų (1-3 min. trukmės), naudojantis interviu automobilyje (angl. carpool) metodu. Šių klipų pagalba galima trumpai ir aiškai, o tuo pačiu – patraukliai ir sudominančiai, plačiajai visuomenei ir tuo pačiu skirtingoms projekto tikslinėms grupėms pristatyti gerąsias patirtis ir pavyzdžius dalyvaujant bendruomeninėje ir savanoriškoje veiklose.

5.

Carpool | Onutė Misiukevičienė apie bendruomeninę veiklą

https://youtu.be/ujb2vyQbKtM 

6.

Carpool | Ekaterina Koripadze apie tarptautinės savanorystės galimybes

https://youtu.be/rIgQmvWqaaM 

7.

Carpool | Martynas Klimašauskas apie darbą su savanoriais

https://youtu.be/WkgeKmPcdak 

8.

Carpool | Jolita Tekorienė apie aktyvų veikimą kaimo bendruomenėse

https://youtu.be/aJFEKg6tOFI 

9.

Carpool | Savanorės Miglė ir Rūta apie drąsą išdrįsti savanoriauti

https://youtu.be/CudHzala9_A 

10.

Carpool | Tomas Kiveris apie savanorystę žmonių su negalia organizacijose

https://youtu.be/5Bx0oL-QFX0 

5 vnt. filmuotų vaizdo klipų (30-45 min. trukmės), kurie bus interviu formatu, siekiant, kad plačioji visuomenė galėtų detaliau susipažinti su bendruomeninės veiklos nauda bei sužinoti apie savanoriškos veiklos galimybes.

11.

Savanorystė 360º | Interviu su Onute Misiukevičiene ir Gražina Jakovickiene

https://youtu.be/CkgKNxrFc7Q 

12.

Savanorystė 360º | Interviu su Sigita Barišauskiene ir Ingrida Januškiene

https://youtu.be/mqwvPrgOF6E 

13.

Savanorystė 360º | Interviu su Aušra Gedrimaite ir Aiste Macijauskaite

https://youtu.be/5ZpeXqZMhn0 

14.

Savanorystė 360º | Interviu su Luku Stravinsku ir Umberto Masi

https://youtu.be/S9UmeiE_lD8 

15.

Savanorystė 360º | Interviu su Sandra Gaučiūte ir Milisenta Misevičiūte

https://youtu.be/wiPkTA3qkVc 

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas