Savanorystė 360º

Savanorystė 360º – tai iniciatyva, kurios pagalba nacionaliniu mastu jaunimas, ekonomiškai aktyvūs Lietuvos gyventojai bei senjorai bus kviečiami įvairiomis vaizdo klipų formomis ir radijo laidomis susipažinti su bendruomeninės ir savanoriškos veiklos geraisiais pavyzdžiais, šių veiklų teikiamomis galimybėmis, kuriamu socialiniu pokyčiu, suvokimu, kad tokios veiklos yra įdomios, lavinančios kūrybiškumą, padedančios užmegzti naujas pažintis bei skatinančios gyventojus būti aktyvesniais visuomeninėje ir pilietinėje veikloje.

Pagrindinės projekto veiklos:
1. 15 vaizdo klipų apie bendruomeninę ir savanorišką veiklą sukūrimas.
2. Sukurtų vaizdo klipų platinimas internete ir socialiniuose tinkluose Youtube, Facebook ir Instagram nacionaliniu mastu.
3. Radijo reportažo iki 15 sekundžių trukmės kūrimas ir transliavimas dviejose nacionalinio lygmens radijo stotyse.

Projekto trukmė yra 12 mėnesių nuo 2021 m. balandžio 14 d. iki 2022 m. balandžio 30 d.

Projekto numeris: 12.0.1-CPVA-K-204-02-0059

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.