Pilietiškumas

Accordion Content

Mes suvokiame, kad būti piliečiu – tai priimti tos valstybės esamą teisinę kultūrą ir prisiimti tam tikras pareigas, apibrėžtas įstatymais, o būti pilietišku reiškia prisiimti daugiau pareigų nei įpareigoja įstatymai ir būti labiau aktyviu nei pasyviu: domėtis šalies socialine, kultūrine ir politine aplinka, dalyvauti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikloje, sprendimų priėmimo procesuose.

Pritariame, kad pilietiškumo žinios nėra įgimtos, jų reikia išmokti ir nuolat atnaujinti bei ugdyti. Norint turėti atvirą, darnią pilietinę visuomenę demokratiškoje šalyje, kiekvienam piliečiui yra svarbu:

  • domėtis savo aplinka; 
  • kritiškai vertinti informaciją ir sąmoningai pasirinkti sprendimus; 
  • nebijoti kritikos ir atvirai reikšti nuomonę; 
  • suvokti tolerancijos kitam asmeniui svarbą; 
  • ugdyti socialinį pasitikėjimą; 
  • suprasti solidarumo reikšmę kitų socialinių grupių atžvilgiu; 
  • aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime  – savanoriškoje veikloje; 
  • priklausyti ar prisidėti bent prie vienos NVO veiklos. 

Suvokiant tai mes inicijuojame ir įgyvendiname įvairias iniciatyvas, kurios skatina gyventojų pilietiškumą, įsitraukimą į visuomeninį ir/ar bendruomeninį gyvenimą, drąsą kalbėti atvirai ir nebijoti reikšti savo nuomonę, būti solidariais bei aktyviais vietos bendruomenės nariais.

Šiuo metu įgyvendiname šias pilietiškumo iniciatyvas:

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas