Be abejo (turbūt) tiesa

VVPI
SADM logo

Tikriausiai nėra pasaulyje žmogaus, kuris nebūtų vienaip ar kitaip, rečiau ar dažniau patyręs diskriminacijos. Jos apraiškų galima sutikti kone kiekviename žingsnyje – net išsivysčiusiose demokratinėse šalyse, ką jau kalbėti apie mažiau išsivysčiusias. Iškiliausi pasaulio žmonės dėl savo tautybės ar religijos turėjo emigruoti, jauniems ir seniems visada ir visur buvo kuriama įvairių kliūčių. Moterys tūkstantmečius nebuvo prileidžiamos ten, kur valdžia, galia, įtaka, pinigai. Seksualinių mažumų atstovai buvo kalinami ar net žudomi. Neįgalieji visada susidūrė su teisių ribojimu ir draudimais. Diskriminacijos buvo persmelktas visas mūsų gyvenimas – mintys, darbai, raštai, įstatymai, net senolių išmintis (folkloras).

 

Dažnai diskriminuojama iš nežinojimo, iš įpročio (čia svarbų vaidmenį atlieka vis dar gajūs stereotipai), bet veikiausiai ne ką rečiau tai daroma ir sąmoningai, nes diskriminuojant galima lengviau siekti valdžios, galios, įtakos ar kitų tikslų.

Tūkstantmetė žmonijos raidos istorija ir mokslas jau seniai konkrečiais faktais įrodė, kad nėra nė menkiausio pagrindo diskriminacijai pateisinti ar bent paaiškinti, kodėl ji galėtų būti reikalinga ar neišvengiama.

 

Projektu “Be abejo (turbūt) tiesa” yra siekiama įgyvendinant švietėjiškas, edukacines, advokacines bei informacinių kampanijų veiklas didinti Marijampolės, Raseinių rajono, Akmenės rajono, Rokiškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Alytaus miesto savivaldybėse gyvenančių asmenų sąmoningumą bei kompetencijas lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse ir prisidėti kuriant lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką šiose savivaldybėse pagal diskriminacijos grupes dėl (1) amžiaus; (2) lyčių lygybės; (3) rasės, etninės priklausomybės ar tautybės.

Projekto pagalba sieksime mažinti visuomenės klaidingus įsitikinimus ir stereotipinį mąstymą šiose diskriminacijos srityje remiantis faktais bei žiniomis, kad projekto tikslinės grupės asmenys informaciją apie lyčių lygybę bei nediskriminaciją dėl amžiaus, lyties, rasės, etninės priklausomybės ar tautybės priimtų kaip “be abejo tiesą” be jokių dvejonių “turbūt”.

 

Projekto pagalba bus pagerintas projekto tikslinės grupės sąmoningumas ir žinios apie lygias galimybes ir nediskriminavimą pagal sritis: (1) amžius, (2) lytis, (3) rasė, etninė priklausomybė ir tautybė. Tiesiogiai planuojame per projekto veiklas pasiekti 358 asmenis, iš kurių unikalių dalyvių bus ne mažiau kaip 150. Netiesiogiai per informacines priemones planuojame pasiekti 20 000 tikslinės grupės asmenų.

 

Svarbu paminėti, kad su jaunimu dirbantiems asmenims suteiktos žinios ir pagerinti įgūdžiai bei kompetencijos dirbti su jaunimu lyčių lygybės tematikoje. Šių asmenų pagalba bus pasiektas geresnis jaunimo įtraukimas į lygių galimybių ir nediskriminavimo veiklas gyvenamosios savivaldybės teritorijoje. Taipogi, bus padidintas projekto tikslinės grupės sąmoningumas ir žinios bei pakeistas požiūris į asmenis, kurie galimai gali patirti diskriminaciją dėl amžiaus, lyties, rasės, etninės priklausomybės ar tautybės.

 

Projekto eigoje bus sustiprinti Projekte dalyvaujančių organizacijų gebėjimai, įgyvendinant lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo veiklas, informacines komunikacijos kampanijas bei advokacijos veiklas. Projekto eigoje bus įsitraukta ir advokacinės veiklos pagalba prisidėta, kuriant ir gerinant lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką Marijampolės, Raseinių rajono, Akmenės rajono, Rokiškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Alytaus miesto savivaldybėse pagal projekte išskirtas diskriminavimo grupes.

 

Galiausiai bus atlikti tyrimas, kurio metu apklausime bent 100 su jaunimu dirbančius asmenis ir jaunimo darbuotojus apie jų darbe su jaunimu įžvelgiamą ir jaučiamą lyčių lygybėsproblematikos situaciją. Tyrimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas pristatysime viešai  

virtualiomis priemonėmis. Tokiu būdu sieksime, kad su atliktu tyrimu susipažins bent 15 000 tikslinės auditorijos atstovų.

 

Projekto tikslas – įgyvendinant švietėjiškas, edukacines, advokacines bei informacinių kampanijų veiklas didinti Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Utenos rajono ir Molėtų rajono savivaldybėse gyvenančių asmenų sąmoningumą bei kompetencijas lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse ir prisidėti kuriant lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką šiose savivaldybėse pagal diskriminacijos grupes dėl (1) amžiaus; (2) lyčių lygybės;(3) rasės, etninės priklausomybės ar tautybės.

Projekto partneriai:

  • VšĮ „Aš esu AŠ“;
  • Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“;
  • Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras;
  • VšĮ „Aš čia…“;
  • Asociacija „Raseinių rajono savanorių tarnyba“;
  • Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“;

Projekto finansavimo suma: 25 000 Eur.

Projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamą Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursą.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas