Integracija

Suvokiame, kad socialinė integracija yra reikšminga įvairioms visuomenės grupėms siekiant įsilieti į platų socialinį visuomenės tinklą. Pagalba integruojantis į visuomenę, tai tikėjimas kiekvieno asmens prigimtine teise visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Vadinasi, joks asmuo negali būti atskirtas nuo visuomenės, juolab žinant, kad iki šiol tam tikri asmenys yra skirstomi į kitokius. 

Mes esame įsitikinę, kad neįgalūs asmenys ir jų šeimos nariai turi jaustis orūs visuomenėje. Neįgaliųjų socialinė integracija prasideda tada, kai tenkinami jų poreikiai, atstovaujama jų interesams, o svarbiausia – keičiamas požiūris į kitokį asmenį, juolab kad požiūris į neįgaliuosius dar vis negatyvus ne tik kaip į asmenis, bet ir neadekvačiai vertinama neįgaliųjų veikla.

Bendradarbiaudami su bendruomeninėmis organizacijomis, vienijančiomis negalią turinčius asmenis bei šeimas, auginančias vaikus, turinčius Dauno sindromą ar autizmo spektro sutrikimų, padedame joms įgyvendinti įvairias socialinės integracijos iniciatyvas.

Šiuo metu įgyvendiname šias socialinės integracijos iniciatyvas:

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas