Aktyvus pasaulis

Projektu yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per vaikų su negalia dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre.

Šiuo metu Marijampolėje negalią turintiems asmenims nėra išplėtotos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje, didžioji dalis šeimų, turinčių neįgalių giminaičių, tokiomis veiklomis rūpinasi savarankiškai, dažnu atveju vyksta į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui.

Projekto metu bus siekiama įtraukti per 70 neįgaliųjų asmenų ir maždaug tiek pat jų šeimos narių į įvairias sociakultūrines veiklas, skatinančias socialinius ir kūrybiškumo įgūdžius. Projekto metu vykdomos veiklos: komunikacijos įgūdžių gerinimas, sveikatingumo užsiėmimai, kaniterapijos užsiėmimai, dienos stovylos, dailės ir muzikos terapijos bei įvairūs meniniai – kūrybiniai užsiėmimai, padėsiantys integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisijungs savanorių komanda, kurie atliks pagalbinį darbą organizuojant sociokultūrines veiklas negalią turintiems vaikų dienos centro vaikams.

Projekto trukmė yra 29 mėnesiai nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-01-316

Projekto partneriai:

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas