Šių laikų herojai

ESC logo
heroes-raudonas-gif

 

Šio projekto tikslas buvo plėsti tarptautinės savanorystės organizacijų tinklą Lietuvos šiauriniame ir pietvakarių regionuose (Biržų ir Marijampolės apskrities kraštuose), tokiu būdu įgalinant įvairaus profilio (kultūros, turizmo, švietimo, jaunimo, sveikatinimo, socialinių reikalų ir t.t.) įstaigas tapti tarptautinę savanorystę priimančiosiomis organizacijomis bei sukurti gerąsias praktikas, kaip regioninės įstaigos, veikiančios minėtose srityse, galėtų taptautinės savanorystės pagalba didinti mažiau galimybių turinčių asmenų socialinę įtrauktį.

 Projekto trumpalaikiai tikslai:

 •  viešinti projekto galimybes užsienio jaunimui dalyvauti šiame projekte;
 •  tinkamai ir kokybiškai pasiruošti tarptautinės savanorystės veikloms ir dalyvių parengimui, jų koordinavimui;
 •  kokybiškai ir su planuojamo masto rezultatu įgyvendinti visas numatytas papildomo poveikio projekto veiklas;
 •  populiarinti tarptautinės savanorystės galimybes vietiniams jaunuoliams.

 Projekto ilgalaikiai tikslai:

 •  skatinti įvairias įstaigas ir organizacijas regione jungtis prie tarptautinės savanorystės tinklo;
 •  siekti darnaus, pastovaus ir kokybiško tarptautinės savanorystės projektų įgyvendinimo;
 •  aktyvinti vietos bendruomenes ir įstaigas, įsitraukiant į tarptautines ir tarpkultūrines veiklas;
 •  atkreipti dėmesį į mažiau galimybių turinčio jaunimo kokybišką ir turiningą integravimą į visuomenę;
 •  dalintis gerosiomis praktikomis, kuriomis galėtų naudotis įvairios regionuose esančios įstaigos, siekiančios įtraukti mažiau galimybių turintį jaunimą į tarptautinės savanorystės veiklas.
 •  stiprinti koordinuojančios organizacijos pajėgumus dirbti tarptautinės savanorystės srityje ir siekti, kad lgainiui ši įstaiga galėtų užsiimti tarptautinės savanorystėd galimybių viešinimu ir savanorių siuntimu į užsienį.

Projekto “Šių laikų herojai” savanoriai iš užsienio savanoriavo tokiose srityse kaip švietimas, kultūra, jaunimas, aplinkos apsauga ir turizmas, sveikatingumas bei socialinai reikalai. Visa tai įgalino platų spektrą organizacijų prisijungti prie tarptautinės savanorystės bendruomenės, ypač iš tų regioninių savivaldybių, kurios prieš tai mažai dalyvav o tarptautinės savanorystės veikloje. Užsienio dalyvių savanorystė buvo prižiūrima veiklų koordinatoriaus, tutorių priimančiosiose organizacijose bei mentorių.  Šiomis veiklomis buvo siekiama, kad savanoriai, savanorystės laikotarpiui pasibaigus, būtų patobulinę ir pagilinę savo žinias, įgūdžius bei kompetencijas tose srityse, kuriose norėjo patobulėti asmeninėmis ir profesinėmis kompetencijomis. Kaip anksčiau yra minėta, savanoriai buvo atrinkti pagal aiškų veiklų pristatymą ir jų motyvaciją veikti ir tobulintis šiose srityse, t.y. savanoriai patys atsirinko, kurioje srityje jie nori mokytis bei tobulėti. Būtent dėl to, savanoriavimas šiose veiklų srityse tiesiogiai prisidėjo prie projekto tikslų išpildymo bei kokybiško dalyvių mokymosi proceso.

 

Siekiant, kad skirtinguose miestuose savanoriausiantys asmenys turėtų suvokimą apie savanoriavimą viename projekte, jiems buvo pristatytos bendros veiklos, kuriose jie turėjo dirbti komandoje, siekiant plėtoti ir savo asmeninę iniciatyvą, kuri buvo panaudojama po to jų savanorystės vietose. Būtent tai savanoriams davė bendrumo jausmą ir galimybę tobulintis ir ugdytis save per planavimą ir veiklų koordinavimą.

Projekte dalyvavę jauni asmenys iš užsienio projektui pasibaigus yra įgiję arba patobulinę daug įvairių įgūdžių ir kompetencijų. Visi savanoriai turi 2 sertifikatus, įrodančius, kad savo laiką savanorystės metu bei veikdami pagal numatytą planą ir papildomas iniciatyvas leido tikrai prasmingai ir sužinojo bei praktikoje išbandė daug kompetencijų, įgūdžių ir žinių, tobulinančių pratimų, užsiėmimų ir veiklų. Taip pat dalyviai suvokė tarpkultūrinio bendradarbiavimo svarbą, kad tai duoda daug naujų pažinčių, kurios yra naudingos ateities bendravimui, karjeros plėtojimui bei būsimiems projektams. Svarbu paminėti, kad projekto veiklos prisidėjo prie bendrų vertybių (laisvės, tolerancijos ir požiūrio į žmogaus teises) puoselėjimo. Be to, projekte dalyvavę asmenys galėjo skleisti projekte sužinotą informaciją tarp savo draugų, Lietuvos šiaurės ir pietvakarių bei savo krašto vietos bendruomenėje, taip skatinant kuo daugiau žmonių informuoti apie Europos solidarumo korpusą ir apskritai savanorystės privalumus ir naudą.

Projekte dalyvavusios organizacijos patobulėjo kaip komandos, sugebėjusios su mūsų pagalba paruošti savo savanorius tarptautiniam ilgalaikiam projektui. Tai leido šioms įstaigoms ateityje pačioms rengti panašius projektus skirtingomis temomis bei įgyvendinti savarankiškai tai, ką jie patys nori. Taip pat organizacijos turėjo galimybę įsisavinti neformaliojo ugdymo metodus, kurie buvo naudojama šio projekto metu: neformalusis ugdymas, siekiant suprasti projektų administravimo, dizaino bei vizualinio meno, komunikacijos bei renginių ir informacinių technologijų principus; individualios veiklos; komandiniai užsiėmimai; savarankiškas arba grupės tyrimas; praktiniai užsiėmimai; socialinių įgūdžių tobulinimas.

Pasiektas poveikis dalyvaujantiems projekte partneriams ir jų darbuotojams – neformaliojo ugdymo  principų ir tarptautinės savanorystės veiklų reikšmės suvokimas, pritaikant tai įvairaus amžiaus, skirtingų poreikių ir skirtingus sunkumus patiriančiam jaunimui, patirtis dirbant su gabiais, iniciatyviais bei socialinę, kultūrinę, ekonominę ar geografinę atskirtį turinčiu jaunimu, esamų jaunimo iniciatyvumo įgūdžių supratimas, kūrybiškumo ir inovacijų kūrimo skatinimo metodikų teorinio ir praktinio pritaikymo patirtis.

 

Šio projekto eigoje bendradarbiavome su organizacijomis iš Sakartvelo, Ukrainos, Italijos, Ispanijos, Belgijos, Graikijos, Azerbaidžano ir Rusijos. Savanorius iš užsienio pagal šį projektą priėmė šios įstaigos:

 • Biržų technologijų ir verslo mokymų centras
 • Vilkaviškio “Aušros” gimnazija
 • Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
 • Biržų krašto muziejus “Sėla”
 • Biržų regioninio parko direkcija
 • Biržų lopšelis-darželis “Drugelis”
 • Marijampolės Sūduvos gimnazija
 • Visuomenės ir verslo plėtros institutas
 • Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Projektas yra finansuojamas Europos solidarumo korpuso programos ir truko 28 mėnesius nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 12 d. 

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas