Verslumas

Suprasdami, kad gerai išugdyta verslumo kompetencija yra raktas į konkurencinį pranašumą ir sėkmę darbo rinkoje, teikiame Marijampolės bendruomenei žinias, įgūdžius bei kompetencijas, padėsiančias pasirinkti tinkamą karjeros kelią, kurti ir vystyti vietos verslo idėjas bei inovacijas.

Marijampolės ID – tai iniciatyva, kuri įvairių ir kompleksinių priemonių pagalba ugdo Marijampolės bendruomenės verslumą, skatina jauno verslo subjektų  plėtrą, suteikia galimybes apsilankyti gerosios praktikos pavyzdžius ir suteikia jauniems asmenims galimybę susipažinti su įvairiomis profesijomis, gerinant jaunimo karjeros pasirinkimo galimybes.

Accordion Content

Marijampolės ID pagalba jauno verslo subjektams ir jų atstovams bus suteikiamas universalus įrangos komplektas, individualizuotos konsultacijos bei teminiai mokymai. Visos šios priemonės padės jauniems verslams pagerinti jų konkurencingumą rinkoje.

Kas yra jaunas verslas?

Tai ne ilgiau kaip 1 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 1 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 1 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip 1 metus, jei: 

 1. yra praėję ne daugiau nei 1 metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei 3 metams nuo anksčiau jo pagal individualios veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą).
 2. Arba yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas (nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą). 

Kokie asmenys gali gauti pagalbą jauno verslo pradžiai?

Pagalbą (t.y. įrangą, mokymus ir konsultacijas) verslo pradžiai gali gauti jauno verslo subjekto atstovai ir darbuotojai, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. Yra jauno verslo subjektu esančios labai mažos įmonės vienasmenis valdymo organas, kolegialaus valdymo organo narys ar šioje įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
 2. Yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, ar asmuo, kuris, kaip turintis teisę dalyvauti jauno verslo subjekto vykdomoje individualioje veikloje, yra nurodytas jauno verslo subjektui išduotame verslo liudijime.
 3. Yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ar asmuo, kuris dirba pagal su jauno verslo subjektu, vykdančiu individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudarytą darbo sutartį.

Finansuojami tik Marijampolės mieste veikiantys jauno verslo subjektai. Kokiais faktoriais tai yra nustatoma?

Jauno verslo subjektai, siekiantys gauti paramą verslo pradžiai, turės patvirtinti, kad yra registruoti arba veiklą vykdo Marijampolės mieste. Žemiau yra pateikiamas paaiškinimas, kaip tai padaryti.

Juridinio asmens veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (ar) yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Savarankiško darbo (pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą) vykdymo vieta – vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo ir (ar) kurios adresu yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo savarankišką darbą vykdantis asmuo ir kuriame savarankišką darbą vykdantis asmuo vykdo faktinę individualią veiklą. Vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo, laikoma ta vieta, kurią savarankišką darbą vykdantis asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąja vieta (savivaldybė, miestas ar kaimas, gatvė, namo numeris).

Kas sudaro universalios įrangos komplektą, kurį gali gauti jauno verslo subjektai?

 1. Nešiojamas kompiuteris
 2. Nešiojamo kompiuterio dėklas – kuprinė
 3. Belaidė kompiuterinė pelė
 4. Nespalvotas spausdintuvas
 5. Išorinis kietasis diskas
 6. Išorinė baterija
 7. Laisvųjų rankų įranga
 8. Skeneris

Kokios yra planuojamos mokymų temos jauno verslo subjektams?

 1. Kritinis mąstymas plėtojant verslą
 2. Bendradarbiavimas verslo aplinkoje
 3. Finansinis raštingumas
 4. Kūrybiškumas versle
 5. Kompiuterinio raštingumo pagrindai verslui
 6. Problemų sprendimas versle

Kokios konsultacijų temos yra numatomos jauno verslo subjektų atstovams?

Preliminarių konsultacijų temų jauno verslo subjektams sąrašą galite rasti ČIA.

Kokie yra jauno verslo įsipareigojimai gavus pagalbą veiklos pradžiai?

Jauno verslo subjektai, norėdami gauti pagalbą pagal Marijampolės ID iniciatyvą, privalo:

 1. Gautą universalios įrangos komplektą naudoti pagal paskirtį. Įranga jauno verslo subjektui yra suteikiama pagal panaudos sutartį ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui ir iki sukaks 2 metai nuo jauno verslo subjekto registracijos datos. Visuomenės ir verslo plėtros institutas panaudos teise suteikiamą įrangą apdraudžia maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų.
 2. Dalyvauti jauno verslo subjekto atstovams ir darbuotojams skirtuose mokymuose.
 3. Dalyvauti įvairiose verslo pradžiai reikalingose konsultacijose, kurių bendra trukmė yra iki 30 val. Konsultacijų temas jauno verslo subjektų atstovai derina individualiai su Marijampolės ID iniciatyvos veiklų koordinatoriumi.

Ar galima pretenduoti į pagalbą verslo pradžiai, jei šiuo metu neturiu ir neatstovauju jokiam jaunam verslui?

Taip, galima užsiregistruoti konsultacijai pas Marijampolės ID veiklų koordinatoriumi ir pasitarti dėl verslo kūrimo sąlygų ir galimybės gauti pagalbą verslo pradžiai nuo tada, kai yra įsteigiamas verslas arba gaunamas leidimas dirbti savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą.

Visa informacija apie verslumo akademiją čia: Akademija

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas