Teisės pagrindų mokymai su Ryčiu Jokubausku

Teisės pagrindų mokymai su Ryčiu Jokubausku

RJOTA, RJOTA mokymai, aktyvus jaunimas, Lietuva, VVPĮ, Visuomenės ir verslo plėtros institutas

Atėjus rugsėjui visi mokiniai bei studentai sugužėjo į mokyklas, kur pradėjo naujus mokslo metus. Nors jiems vis mažiau lieka laiko laisvalaikiui, bet aktyvus jaunimas iš visos Lietuvos gausiai susirinko Trakų rajone į dviejų dienų teisinės sistemos pagrindų mokymus, kur patirtimi bei įžvalgomis dalinosi ilgametę patirtį turintis advokatas, NVO teisės instituto ekspertas  Rytis Jokubauskas. Tai buvo jau septintasis nacionaliniu lygiu inicijuotas „RJOTA“ projekto susitikimas – mokymas.

Rytis Jokubauskas, NVO teisės ekspertas

                      Pradėjus rytą garuojančios kavos puodeliu jaunimas pradėjo ir aktyvias veiklas. Susirinkusieji savo kasdienėje visuomeninėje veikloje dažniausiai susiduria su vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis (NVO) organizacijomis, todėl šio susitikimo pagrindinė tema ir buvo NVO organizacijų teisiniai pagrindai bei reglamentavimas. Pradėjus nagrinėti NVO teisinius pagrindus bei atskaitomybę atsirado ir daugiau klausimų, daugiau temų, kurios domino susirinkusiuosius ir vertė aktyviai įsitraukti į mokymo procesą. Dažnai lektoriui norint rasti tikslesnį atsakymą į klausimą teko gerokai pagalvoti kaip išspręsti vieną ar kitą situaciją, o kad viskas vyktų daug aiškiau tai ir rasti tinkamų pavyzdžių. Teorinė dalis nebuvo tik „sausa“ informacija, kurios srautą būtų sudėtinga įsisavinti, o paįvairinant užduotimis, pačių dalyvių aktyviu dalyvavimu išsirutuliojo į dalykinį procesą, kur ir pačiam lektoriui reikėjo pastangų norint viską išaiškinti paprastai, bet teisiškai taisyklingai. O didžiausia klausimų lavina pasipylė pradėjus lektoriui, NVO teisės instituto ekspertui Eitvydui Zurbai nagrinėti bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, su kuriuo mes susiduriame beveik kiekviename savo žingsnyje šių dienų virtualiame ir realiame gyvenime.

                      Džiugu, kad šį savaitgalį susirinkę iš įvairių Lietuvos miestų, skirtingų nevyriausybinių organizacijų, bet siekdami to paties tikslo (įgauti kuo daugiau žinių bei patirties) jaunimas leidžia savo laisvą laiką investuodami į save. Pasak advokato Ryčio Jokubausko, teisinius pagrindus svarbu turėti kiekvienam žmogui, o nevyriausybinėms organizacijoms teisės išmanymas ne tik užtikrina galimybę funkcionuoti be teisinių kliūčių organizacijos viduje, bet taip pat suteikia galimybę siekti pokyčių visoje teisinėje sistemoje bei užsitikrinti tinkamą finansavimą ir veiklos tęstinumą. Tai ypač aktualu jaunimo organizacijoms, kurioms nuolatinis žinių atnaujinimas daug aktualesnis dėl didelės narių kaitos.

                      Ne tik lektorius džiaugėsi jaunų žmonių aktyvumu bei noru tobulėti, bet ir patys dalyviai mokymų kokybe bei gautomis žiniomis. „Tai puiki galimybė įgyti teorinių teisinių žinių ir panaudoti jas praktikoje. Šiuose mokymuose informacija buvo pateikta su suprantamais pavyzdžiais ir tai padėjo įsigilinti į dėstomą teoriją. Mano nuomone, šie mokymai yra naudingi kiekvienam jaunam žmogui, kuris bando atrasti save. Kaip sakė teisinės sistemos pagrindų mokymų lektorius Rytis: “Turi žinoti truputį apie viską ir viską apie truputį!”. Tad būtent šie mokymai padeda sužinoti truputį apie viską!“, jau besiskirstant paatviravo viena iš mokymų  dalyvių Šarūnė Šablinskaitė, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ savanorė.

                      Šis projektas “Regioninių jaunimo organizacijų tarybų apskritalizacija”, kitaip „RJOTA“, vyksta 6 partnerių miestuose ir yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto viena iš veiklų, kurios metu kuriama konkrečius pasiūlymus jaunimo pokyčiams savivaldybėse, gilinamasi į jaunimo politiką bei jos svarbą visuomeniniame gyvenime.

Renginio nuotraukų autorius Dainius Čėpla

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas