Shaking Things Up!

VVPI logotipas su tekstu
MJOTAS
ZTBlogo
EYF (1)

 

Pilotinio projekto „Shaking things up“ tikslas – didinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų informuotumą ir sąmoningumą apie žmogaus teises lyčių lygybę Marijampolės krašte ir visoje Lietuvoje.

 

Projekto tikslai:

  1. Su žmogaus teisių ir lyčių lygybės ekspertų pagalba sukurti ir išleisti metodinę priemonę – stalo žaidimą – su bent 100 klausimų ir atsakymų apie žmogaus teises lyčių lygybės požiūriu.
  2. Suorganizuoti 3 dienų mokymo kursus jaunimo lyderiams ir žmonėms, dirbantiems su jaunimu
    apie žmogaus teises lyčių lygybę.
  3. Sukurti ir įgyvendinti socialinės komunikacijos kampaniją apie lyčių lygybę socialiniuose tinkluose. Pagal sukurtą priemonę ruošiame socialinės komunikacijos kampaniją, kuri padės skleisti klausimais, informacija ir padėti kovoti su netikromis naujienomis bei klaidinančia informacija apie lyčių lygybę.

Projekto pagalba Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas” kartu su Visuomenės ir verslo plėtros institutu bei Žmogaus teisių balsu buvo sukurta naujas metodinis įrankis (stalo žaidimas) darbui su jaunimu žmogaus teisių ir lyčių lygybės srityje.

Šį metodinį įrankį ruošėme taip, kad galėtume su jaunimu dirbantiems asmenims suteikti priemonę, kuri leidžia diskutuoti su jaunimu apie žmogaus teises ir lyčių lygybę remiantis faktais bei žiniomis, tokiu būdu išsklaidant visuomenėje paplitusius mitus ar neteisingą informaciją bei didinant jaunų žmonių sąmoningumą žmogaus teisių ir lyčių lygybės tematikoje.

Metodio įrankio pagalba galėsite savo pasirinkta forma inicijuoti diskusiją su jaunimu apie žmogaus teises ir lyčių lygybę, pasinaudojant stalo žaidimo kortelėmis, jose pateikta informacija bei diskusijų klausimais. 

Stipriai rekomenduojame pasinaudoti savo kūrybiškumu ir susikūrus saugią diskusijoms aplinką, siekti, kad jauni žmonės nebijotų išsakyti savo nuomonę ir išdrįstų kalbėtis bei diskutuoti su kitais jaunuoliais. 

Suprantame, Jūs, kurie naudositės šiuo metodiniu įrankiu ir stalo žaidimu, nesate žmogaus teisių ir lyčių lygybės ekspertai. Tačiau jūs dirbate su jaunimu, planuojate jiems užsiėmimus, konsultuojate juos veiklų planavimo, savanorystės, karjeros pasirinkimo ir tikriausiai visais kitais gyvenimo klausimais. Šiuo metodiniu įranku nesiekiame išmokyti Jus ar jaunimą faktų apie žmogaus teise ir lyčių lygybę. Mūsų tikslas, kad su jaunimu dirbantys asmenys turėtų metodinę priemonę inicijuoti pokalbius su jaunimu apie žmogaus teisių ir lyčių lygybės temas, tokiu būdu didinant jų susidomėjimą bei sąmoningumą šią tematika.

Metodinis įrankis (stalo žaidimas) darbui su jaunimu apie žmogaus teises ir lyčių lygybę

ŽAIDIMO KORTELĖS SU TAISYKLĖMIS, KLAUSIMAIS IR KLAUSIMAIS DISKUSIJAI (aktyvi nuoroda)

ŽAIDIMO DĖŽUTĖS MAKETAS (aktyvi nuoroda)

 

Pilotinis projektas “Shaking Things Up” finansuotas Europos Tarybos prižiūrimo Europos jaunimo fondo lėšomis.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas