Savanorystė 365

SADM logo
VVPI

Projekto tikslas yra didinti viešosios įstaigos Visuomenės ir verslo plėtros instituto darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę ir užtikrinti koordinuojamos savanoriškos veiklos plėtrą ir kokybę Alytaus ir Marijampolės apskrityse.

Projekto “Savanorystė 365” pagalba bus gerinamas Visuomenės ir verslo plėltros instituto (toliau – VVPI) institucinis pajėgumas vykdyti kokybišką veiklą darbe su jaunimu, atnaujinant įrangą ir priemones, kurie suteiks galimybę efektyviau koordinuoti VVPI savanorių komandą, organizuoti veiklas, kurios būtų įtraukios ir patrauklios jaunimui. Projekto eigoje bus buriama nauja savanorių komanda. Projekto pagalba užtikrinsime, kad savanoriai veiktų komandoje, žinotų savo atsakomybes ir pareigas, pagilintų žinias ir patobulintų kompetencijas srityse, kuriose jie savanoriaus, bei praktiškai išbandytų organizuoti įvairias veiklas, renginius bei komunikacijos kampanijas. Galiausiai, šio projekto pagalba bus stiprinamas mūsų organizacijos koordinuojamas savanorius priimančių organizacijų tinklas, t.y. projekto eigoje prie savanorius priimančių organizacijų tinklo bus kviečiamos prisijungti naujos organizacijos, o jų atstovams bus suteikiami mokymai, kaip kokybiškai organizuoti savanorišką veiklą bei užtikrinti savanorių palydėjimą bei ugdymosi proceso savanorystės metu įsivertinimą. 

Projekto uždaviniai:

 1. Visuomenės ir verslo plėtros instituto institucinis stiprinimas, įsigyjant priemones ir įrangą veiklos efektyvumui didinti ir savanoriškai veiklai organizuoti.
 2. Visuomenės ir verslo plėtros instituto koordinuojamo savanorius priimančių NVO tinklo Alytaus ir Marijampolės apskrityse narių kompetencijų tobulinimas.
 3. Visuomenės ir verslo plėtros instituto savanorių komandos formavimas, kompetencijų stiprinimas ir savanoriškos veiklos organizavimas.

Pagrindinės projekto “Savanorystė 365” veiklos:

 1. Dviejų planšetinių kompiuterių komplektų įsigijimas;
 2. Mėtomo konferencinio mikrofono įsigijimas;
 3. Keturių spalvotų prožektorių įsigijimas;
 4. Mobilios (įkraunamos) garso kolonėlės su dviem bevieliais mikrofonais įsigijimas;
 5. Vaizdo kameros ir fotoaparato GoPro MAX įsigijimas;
 6. Mokymai apie kokybišką savanoriško darbo organizavimą ir mentorystę savanoriams;
 7. Mokymai savanoriams;
 8. Tarptautinės savanorių dienos šventės organizavimas;
 9. Savanoriškos veiklos galimybių pristatymas potencialioms savanorius priimančioms įstaigoms Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Alytaus miesto savivaldybėse.

Projekto finansavimo suma: 23733,71 Eur.

Projektas “Savanorystė 365” yra finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamą Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atranskos organizavimo 2022 metais konkursą.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas