Pagalba jauniems verslams

Marijampolės ID pagalba jauno verslo subjektams ir jų atstovams gali būti suteikiamas įrangos komplektas. Visos šios priemonės padės jauniems verslams pagerinti jų konkurencingumą rinkoje.

Kas yra jaunas verslas?

Tai ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, jei: 

 1. yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei 3 metams nuo anksčiau jo pagal individualios veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą).
 2. Arba yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas (nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą). 

Kokie asmenys gali gauti pagalbą jauno verslo pradžiai?

Pagalbą (t.y. įrangą) verslo pradžiai gali gauti jauno verslo subjekto atstovai ir darbuotojai, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. Yra jauno verslo subjektu esančios labai mažos įmonės vienasmenis valdymo organas, kolegialaus valdymo organo narys ar šioje įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
 2. Yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, ar asmuo, kuris, kaip turintis teisę dalyvauti jauno verslo subjekto vykdomoje individualioje veikloje, yra nurodytas jauno verslo subjektui išduotame verslo liudijime.
 3. Yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ar asmuo, kuris dirba pagal su jauno verslo subjektu, vykdančiu individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudarytą darbo sutartį.

Finansuojami tik Marijampolės mieste veikiantys jauno verslo subjektai. Kokiais faktoriais tai yra nustatoma?

Jauno verslo subjektai, siekiantys gauti paramą verslo pradžiai, turės patvirtinti, kad yra registruoti arba veiklą vykdo Marijampolės mieste. Žemiau yra pateikiamas paaiškinimas, kaip tai padaryti.

Juridinio asmens veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (ar) yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Savarankiško darbo (pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą) vykdymo vieta – vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo ir (ar) kurios adresu yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo savarankišką darbą vykdantis asmuo ir kuriame savarankišką darbą vykdantis asmuo vykdo faktinę individualią veiklą. Vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo, laikoma ta vieta, kurią savarankišką darbą vykdantis asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąja vieta (savivaldybė, miestas ar kaimas, gatvė, namo numeris).

Kas sudaro įrangos komplektą, kurį gali gauti jauno verslo subjektai?

Įrangos komplektas Nr. 1:

 1. Nešiojamas kompiuteris
 2. Nešiojamo kompiuterio dėklas – kuprinė
 3. Belaidė kompiuterinė pelė
 4. Nespalvotas spausdintuvas
 5. Išorinis kietasis diskas
 6. Išorinė baterija
 7. Laisvųjų rankų įranga
 8. Skeneris

Įrangos komplektas Nr. 2:

 1. 4 spalvų šilkografinis presas;
 2. Šilkografijos tunelis.

Įrangos komplektas Nr. 3:

 1. 8 vnt. skaidrių baidarių su irklais;
 2. 2 vnt. LED apšvietimo baidarėms.

Kokie yra jauno verslo įsipareigojimai gavus pagalbą veiklos pradžiai?

Jauno verslo subjektai, norėdami gauti pagalbą pagal Marijampolės ID iniciatyvą, privalo gautą įrangos komplektą naudoti pagal paskirtį. Įranga jauno verslo subjektui yra suteikiama pagal panaudos sutartį ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui ir iki sukaks 2 metai nuo jauno verslo subjekto registracijos datos. Jauno verslo subjektas įrangą apdraudžia maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų.

Ar galima pretenduoti į pagalbą verslo pradžiai, jei šiuo metu neturiu ir neatstovauju jokiam jaunam verslui?

Taip, galima užsiregistruoti konsultacijai su Visuomenės ir verslo plėtros instituto atstovu ir pasitarti dėl verslo kūrimo sąlygų ir galimybės gauti pagalbą verslo pradžiai nuo tada, kai yra įsteigiamas verslas arba gaunamas leidimas dirbti savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą.

Konsultacijas dėl galimybės gauti pagalbą jauno verslo subjektui vykdo:

Vladas Polevičius

El. pašto adresas: vladas @ vvpi.lt

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-10-15.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas