(Ne)matomieji – jaunimo iniciatyvų galia

(Ne)matomieji – jaunimo iniciatyvų galia

Projektu “(Ne)matomieji” buvo siekiama sustiprinti trijų Vilkaviškio rajono, Šakių rajono bei Jurbarko rajono savivaldybėse veikiančių neformalių jaunimo grupių kompetencijas dirbti komandoje, planuoti savo iniciatyvas bei veiklas, gebėti bendradarbiauti bei suvokti, kad jie yra vietos bendruomenės dalis, kuri aktyviai ir pilietiškai prisideda prie savo gyvenamosios vietos puoselėjimo. 

Projekto pagalba siekėme užtikrinti neformalių jaunimo grupių, su kuriomis bus įgyvendinamas projektas, veiklų tęstinumą bei finansavimo galimybes.

Prasidėjo projektas (Ne)matomieji pirmiausiai skatino vieni kitus labiau pažinti, vėliau mokinomės dirbti kaip komanda, juk komandiškame darbe be galo svarbu supratimas, komunikavimas, įsiklausymas ir pagarba. Kas yra neįmanoma? Tai bandėme išsiaiškinti atlikdami įvairas praktines užduotis. Viena labiausiai įsiminusi jaunimui – kiaušinio pastatymas. 

Kai neįmanoma virsta įmanoma

Po mokymų kiekviena iš neformalių jaunimo grupių(Vilkaviškio, Šakių ir Eržvilko) kartu su projekto komanda suplanavo ir įgyvendino jaunimo iniciatyvą vietos bendruomenei, kuri leido praktiniu būdu išbandyti neformalios jaunimo grupės kompetencijas dirbant kartu, planuojant veiklas, išteklius bei bendraujant su vietos bendruomene. Kiekvienai neformaliai jaunimo grupei buvo skiriama po 500 Eur biudžetas iš projekto prekėms ir paslaugoms įsigyti, norint įgyvendinti jų iniciatyvą.

Iniciatyvos paskutinio metų mėnesiu kvepėjo Kalėdomis. Vilkaviškio neformali jaunimo grupė kvietė prisiminti 90-uosius – madas, muziką ar vyravusias nuotaikas. Į renginį buvo sukvieta Vilkaviškio “Aušros” gimnazijos bendruomenės – moksleiviai, mokytojai bei tėvai. Šakių neformali jaunimo grupė nusprendė pakviesti Šakių bendruomenę į filmų popietę “Ką žiūrim?”. Eržvilko neformali jaunimo grupė nusprendė savo iniciatyvą skirti žaidimų įsigijimui bei žaidimo vakarų organizavimui. Visos iniaciatyvos buvo apie tai, kaip stipriai reikalingas gyvas bendravimas bei buvimas kartu.

Eržvilko jaunimo neformali grupė

Kiekvienai neformali jaunimo grupei buvo teikiamos konsultacijos, kaip parengti jaunimo iniciatyvos finansavimo projekto paraišką pagal savo savivaldybės jaunimo fondo paraiškos šabloną arba Europos solidarumo korpuso solidarumo projekto paraiškos šabloną. 

Šakių neformali jaunimo grupė

Lydėsime ir toliau šias neformalias jaunimo grupes rengimo etape, siekiant užtikrinti, kad būtų aptartos planuojamos iniciatyvos dalys ir paraiškos dalys.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas