Me Be4 You

Projekto tikslas yra konsultacijų, diskusijų, mentorystės, kompetencijų ugdymo ir gerųjų pavyzdžių pagalba įgalinti Lazdijų, Prienų ir Birštono jaunimą būti aktyvesniais bendruomenės nariais, kurti ir įgyvendinti savo iniciatyvas bei solidariai prisidėti prie savo bendruomenės aktyvumo palaikymo.

Projektas vadinasi “Me be4 You” (liet. “aš priešais tave”), kas orientuoja į kelis projekto aspektus, apie kuriuos su jaunuoliais diskutuosime: aš ir mano vaidmuo bendruomenėje, darbas komandoje, atsakomybių pasidalijimas, solidarumas ir atsakingumas. Tuo pačiu žodis “be4” reiškia, kad viso projekto metu skatinsime jaunimą iš trijų savivaldybių būti: 1) solidariais, 2) pilietiškais, 3) aktyviais ir 4) motyvuotais savo vietos bendruomenės nariais.

Projekto uždaviniai:

  • suburti 15 jaunuolių ir su jaunimu dirbančių asmenų (jaunimo darbuotojų, jaunimo reikalų koordinatorių) grupę kiekvienoje savivaldybėje. Jaunuoliai, gyventys atokiau nuo savivaldybės centro galės visavertiškai dalyvauti projekto veiklose, kadangi pareiškėjo VVPI ir partnerių komandos užtikrins ir sudarys tam sąlygas.
  • pasinaudojant įvairius neformaliojo ugdymo metodus diskutuoti su jaunuoliais ir su jaunimu dirbančiais asmenimis apie aktyvų, solidarų, pilietišką ir motyvuotą dalyvavimą savo bendruomenėse.
  • ugdyti jaunų žmonių ir su jais dirbančių asmenų bendrąsias kompetencijas, reikalingas šių asmenų aktyviam dalyvavimui bendruomeninėse veiklose, darniam darbui komandoje, gebėjimui inicijuoti ir įgyvendinti projektus pagal Erasmus+ ir/ar Europos solidarumo korpuso programos.
  • supažindinti savivaldybėse suburtas komandas su geraisiais aktyvaus jaunimo bendruomenėse pavyzdžiais iš Lietuvos ir Graikijos.
  • užtikrinti, kad savivaldybėse suburtos komandos gebėtų savarankiškai inicijuoti įvairias veiklas, iniciatyvas, užmegztų ilgalaikes tarptautines pažintis, ypač su atstovais iš Graikijos.
  • užtikrinti savivaldybėse suburtų komandų jaunimo veiklų tvarumą ir tęstinumą projektui pasibaigus.
  • užtikrinti jaunų žmonių, su jaunimu dirbančių asmenų, už jaunimo klausimus atsakingų valdžios atstovų bendrą dialogą, siekiant aktyvaus, solidaraus, pilietiško ir motyvuoto jaunimo dalyvavimo bvendruomeninėse veiklose.

Projekto partneriai:

Projektas yra finansuojamas programos Erasmus+ lėšomis.