Knowing me, knowing you

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos „Knowing me, knowing you“ idėja kilo, Visuomenės ir verslo plėtros instituto atstovams susiskambinus su Islandijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininke Rasa Vareikiene aptarti galimų bendradarbiavimo formų ir galimybių. Pokalbio, kuris vyko 2023 m. kovo mėnesį, buvo aptarta, kad būtų galima ieškoti galimybių Islandijos lietuvių jaunimo sąjungos nariams ir lietuvių išeivijos jaunimui Islandijoje daugiau ir aktyviau įsitraukti į Islandijoje veikiančias jaunimo politikos programas bei palaikyti glaudesnį ryšį su Lietuvoje veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 

Iššūkiai, su kuriais susiduria Islandijos lietuvių jaunimo sąjunga yra susiję su lietuvių išeivijos jaunimo prasta motyvacija dalyvauti bendrose veiklose be nežinojimas apie finansavimo galimybes Islandijos lietuvių išeivijos jaunimui aktyviau dalyvauti bendruomeninėse, pilietiškumo ir jaunimo veiklose Islandijoje, Europoje bei su Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 

Taip pat šios iniciatyvos pagalba siekiame glaudinti ryšius tarp Islandijos lietuvių jaunimo ir Lietuvoje gyvenančių jaunų žmonių, planuojant bendras veiklas ir iniciatyvas ateityje.

Projekto tikslinė grupė: 

 • Visuomenės ir verslo plėtros instituto atstovai, kurie vyks į pažintinį vizitą Islandijoje š.m. rugsėjo 14-23 dienomis.
 • Islandijos lietuvių jaunimo sąjungos atstovai, su kuriais susitikus bus apartos bendradarbiavimo galimybės ateityje bei galimi šių veiklų finansavimo šaltiniai.
 • Šiaurės šalių lietuvių jaunimo sąjungų atstovai, su kuriais bus susitinkama tradiciniame Šiaurės šalių lietuvių jaunimo sąjungų suvažiavimo „Šiaurės sriuba“ metu ir diskutuojama apie Šiaurės šalių lietuvių jaunimo sąjungų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su Lietuvoje veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 
 • Keturių Islandijoje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kurie su partnerio Islandijoje pagalba pristatys savo gerąją darbo su jaunimu patirtį, Islandijoje veikiančias jaunimo politikos programas ir iniciatyvas.

Netiesioginiai dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos dalyviai:

 • Islandijos lietuvių jaunimo sąjungos nariai ir lietuvių jaunimas Islandijoje. Apie šios tikslinės grupės galimybes aktyviau įsitraukti į veiklas Islandijoje ir glaudinti ryšius su Lietuvoje veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis būtų kalbama tarptautinio susitikimo metu.
 • Visuomenės ir verslo plėtros instituto jaunimo savanorių komanda. Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos pagalba būtų diskutuojama apie bendrų veiklų galimybes tarp Islandijos lietuvių jaunimo ir Lietuvoje gyvenančio jaunimo.
Iniciatyvos tikslas yra sustiprinti bendradarbiavimo ryšius tarp Visuomenės ir verslo plėtros instituto (Lietuva) ir Islandijos lietuvių jaunimo sąjungos (Islandija), aptariant bendrų veiklų ateityje galimybes ir finansavimo šaltinius, bei susipažįstant su gerosiomis jaunimo politikos ir darbo su jaunimu patirtimis Islandijoje.
 
 

Siekiami rezultatai:

 1. Suorganizuotas partnerystės stiprinimo vizitas Islandijoje š.m. rugsėjo 14-23 dienomis, kuriame dalyvaus 2 Visuomenės ir verslo plėtros instituto atstovai ir 3 Islandijos lietuvių jaunimo sąjungos atstovai. Vizito metu būtų aptartos šių dviejų organizacijų bendrų veiklų ateityje galimybės.
 1. Sudalyvauta Šiaurės šalių lietuvių jaunimo sąjungų suvažiavime “Šiaurės sriuba” š.m. rugsėjo 15-17 dienomis ir pravesta darbo grupė dėl glaudesnio Šiaurės šalių lietuvių jaunimo sąjungų ir Lietuvoje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo. 
 1. Sudarytos sąlygos Šiaurės šalių lietuvių jaunimo sąjungų atstovams susipažinti su bendrų veiklų ir finansavimo galimybėmis. Svarbu paminėti, kad Visuomenės ir verslo plėtros instituto atstovai Vladas Polevičius ir Aistė Rutkauskienė yra programų Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusas konsultantai Lietuvoje.
 1. Parengta bent 3 skirtingų finansavimo galimybių apžvalgą bendroms veikloms ateityje tarp Visuomenės ir verslo plėtros instituto ir Islandijos lietuvių jaunimo sąjungos;
 1. Susipažinta su bent 4 Islandijoje veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir jų gerąja jaunimo politikos ir darbo su jaunimu patirtimi Islandijoje.
Projekto finansavimo suma: 5274 Eur.
Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.
Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas