Įrankių dėžė

Visuminio, žmogaus teisėmis ir mokslu grįsto, amžiui pritaikyto lytiškumo ugdymo (toliau – lytiškumo ugdymo) įgyvendinimas Lietuvoje vis dar yra didelė švietimo sistemos spraga. Nors per pastaruosius metus lytiškumo ugdymo temos Lietuvoje tapo vis labiau matomos, o vis didesnė visuomenės dalis įsitraukia į debatus, susijusius su įvairiais lytiškumo aspektais, tačiau sistemingumo diskusijose ir realių sprendimų vis tiek trūksta. 

Šio projekto pamatinė ašis – tikslingai kreipiant visą dėmesį būtent į ugdytojų nuostatas, gebėjimus ir kompetencijas formuoti palankią aplinką sistemingam ir tinkamam lytiškumo ugdymo diegimui į šalies švietimo sistemą. 

Projekto tikslas: užtikrinti kokybišką lytiškumo ugdymo, kaip patyčių, smurto lyties pagrindu, LGBTI+ asmenų diskriminavimo prevencijos įrankio, įgyvendinimą dviejų Lietuvos savivaldybių (Vilniaus ir Marijampolės) formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose. 

Projekto uždaviniai

  1. Pasitelkiant sukurtą lytiškumo ugdymo modulį bei Gyvenimo įgūdžių programą6, didinti kokybiško, žmogaus teisių principais paremto lytiškumo ugdymo įgyvendinimo prieinamumą Lietuvoje, užtikrinantį saugios ir sveikos mokinio(–ės) asmenybės vystymąsi. 
  2. Įgalinti (ne)formalaus ugdymo atstovus (–es) kokybiškai įgyvendinti mokslu grįstą, žmogaus teisių principais paremtą lytiškumo ugdymą. 

Planuojamos pagrindinės projekto veiklos: atviri diskusijų vakarai, tęstiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai (ne)formalaus ugdymo įstaigų atstovams(-ėms), metodinių priemonių kūrimas (filmukai, metodinės gairės, plakatai), mobilios instaliacijos lytiškumo klausimais parengimas ir pristatymas, konferencijos lytiškumo klausimais organizavimas. 

Projekto trukmė: 2022 m. birželio – 2023 metų lapkričio mėnesiai.

Projektas “Įrankių dėžė” yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas