Herojai

Šio projekto tikslas yra plėsti tarptautinės savanorystės organizacijų tinklą Marijampolės regione, tokiu būdu įgalinant švietimo ir su jaunimu dirbančias įstaigas tapti tarptautinę savanorystę priimančiosiomis organizacijomis bei sukurti metodiką, kaip regioninės įstaigos, veikiančios minėtose srityse, galėtų taptautinės savanorystės pagalba didinti mažiau galimybių turinčių asmenų socialinę įtrauktį.
 
Projekto trumpalaikiai tikslai:
  • viešinti projekto galimybes užsienio jaunimui dalyvauti šiame projekte;
  • tinkamai ir kokybiškai pasiruošti tarptautinės savanorystės veikloms ir dalyvių parengimui, jų koordinavimui;
  • kokybiškai ir su planuojamo masto rezultatu įgyvendinti visas numatytas papildomo poveikio projekto veiklas;
  • populiarinti tarptautinės savanorystės galimybes vietiniams jaunuoliams.

Projekto ilgalaikiai tikslai:

  • skatinti įvairias įstaigas ir organizacijas regione jungtis prie tarptautinės savanorystės tinklo;
  • siekti darnaus, pastovaus ir kokybiško tarptautinės savanorystės projektų įgyvendinimo;
  • aktyvinti vietos bendruomenes ir įstaigas, įsitraukiant į tarptautines ir tarpkultūrines veiklas;
  • atkreipti dėmesį į mažiau galimybių turinčio jaunimo kokybišką ir turiningą integravimą į visuomenę;
  • sukurti metodinį leidinį, kuriuo galėtų naudotis įvairios regione esančios įstaigos, siekiančios įtraukti mažiau galimybių turintį jaunimą į tarptautinės savanorystės veiklas.
  • sudaryti sąlygas kiekvienoje iš projekte minimų savivaldybių Marijampolės regione atsirasti bent po vieną stiprią tarptautinės savanorystės siunčiančiąją organizaciją, kurios ilgainiui galėtų užsiimti tarptautinės savanorystėd galimybių viešinimu ir savanorių siuntimu.

Projekto pagalba į Marijampolės regione veikiančias akredituotas įstaigas atvyks net 14 jaunuolių – savanorių iš Europos Sąjungos bei kaimyninių šalių, kurie įstaigose savanoriaus po 9 mėnesius.

Projektas yra finansuojamas Europos solidarumo korpuso programos ir trunka 24 mėnesius nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. liepos 31d. 

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas