“EnterpriseYOU” – tai kelionė į jaunimo verslumo ugdymo ir asmeninio tobulėjimo pasaulį!

“EnterpriseYOU” – tai kelionė į jaunimo verslumo ugdymo ir asmeninio tobulėjimo pasaulį!

Verslumas – tai ne tik gebėjimas kurti ir vystyti verslą, bet ir svarbi asmenybės savybė, leidžianti mums efektyviai reaguoti į iššūkius, kurti inovacijas ir siekti tvaraus augimo.

Programos „Erasmus+“ finansuotame projekte „Enterprise YOU“ jaunimas bei su jaunimu dirbantys asmenys iš Lietuvos, Islandijos ir Ispanijos turėjo unikalią galimybę gilintis į šią svarbią kompetenciją, dalintis patirtimis ir mokytis vieniems iš kitų, kuriant neformaliuoju ugdymu(si) paremtus jaunimo verslumo ugdymo užsiėmimus. Jaunimo verslumo stovykla Marijampolėje – kultūrų sintezė ir bendrystės jausmas

2023 metų vasarą Marijampolė tapo jaunimo iš trijų skirtingų šalių susitikimo vieta.

Tarptautinė jaunimo verslumo stovykla suteikė puikią progą trisdešimčiai jaunuolių tobulinti verslumo, užsienio kalbų ir viešojo kalbėjimo įgūdžius, atskleisti asmenybės stiprybes ir stiprinti kūrybiškumą. Per savaitę jaunimas išmoko geriau pažinti save, atrasti naujus, užslėptus verslumo sugebėjimus, išbandyti save naujose veiklose, ugdė lyderystės savybes ir mokėsi prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus bei dirbti komandoje, siekiant bendro tikslo. Kultūriniai vakarai suteikė galimybę kiekvienai šaliai parodyti savo kultūros unikalumą – nuo greitakalbių iki šokių, įdomių faktų apie savo kraštus ir maisto degustacijų. Talentų vakaras atskleidė dalyvių įvairias savybes – nuo akrobatikos ir dainavimo iki futbolo įgūdžių.

 

 

Mokymai Ispanijoje – verslumo kompetencijos pažinimas su jaunimu dirbantiems asmenims

2023 m. spalio mėnesį Cortes de la Frontera – mažame Ispanijos miestelyje – įvyko tarptautiniai jaunimo darbuotojų mokymai, skirti gilinti žinias apie jaunimo verslumo kompetencijas. Dalyviai iš trijų šalių – Lietuvos, Islandijos ir Ispanijos – mokėsi atskleisti savo ir jaunimo stipriąsias puses, analizuoti ir stiprinti savo silpnybes, tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius bei jaunimo verslumo ugdymą suprasti kaip holistinį ilgalaikį procesą. Aktyvios veiklos, tokios kaip strateginių planų kūrimas ir komunikavimo įgūdžių stiprinimas, padėjo su jaunimu dirbantiems asmenims ne tik judėti link savo tikslų, bet ir sukurti bendrą supratimą – būti „on the same page“. Miestelio gyventojai, įsitraukę į verslumo ugdymo užduotis, dalijosi savo daiktais ir patirtimi, suteikdami dalyviams realios verslo aplinkos įžvalgų. Pažintis su aplinkiniais miesteliais, tokiais kaip Ronda ir Setenil, leido susipažinti su smulkiais vietos verslininkais, kurie dalijosi savo gerosiomis verslumo patirtimis, leisdami suvokti, kad kartais verslai mažose vietovėse yra kuriami, nes tai leidžia plėtoti šeimos verslą, kai visi šeimos nariai jaučia atsakomybę prisidėti ir puoselėti savo, dažniausiai vietos tradicijomis grįstą, verslo idėją, perduodant žinias ir patirtį iš kartos į kartą.

Diskusija Islandijoje – „Ką reiškia būti antrepreneriu?“

2023 m. gruodžio mėnesį Islandijoje vyko diskusija „Ką reiškia būti antrepreneriu?“, kurioje buvo aptartas projekto metu sukurtas metodinis leidinys darbui su jaunimo verslumo ugdymu. Dalyviai diskutavo apie tai, kas skatina žmones pradėti savo iniciatyvą, kuri gali peraugti į verslą, apie drąsą rizikuoti, naujų produktų kūrimą ir pasiūlymą rinkai. Diskusijos dalyviams buvo svarbu pabrėžti bendruomenės dalies svarbą, efektyvų bendravimą, kūrybiškumo skatinimą, atsakingą finansų tvarkymą, svarbą saugoti planetą ir būtinybę išlaikyti savo ir komandos motyvaciją. Po diskusijos vykusios praktinės jaunimo verslumo ugdymo dirbtuvės leido dalyviams išbandyti savo kūrybiškumą ir motyvaciją veikti realiose situacijose.

Kodėl verta skirti dėmesį gilinimuisi į jaunimo verslumą?

Jaunimo verslumo ugdymas yra ne tik ekonomikos suvokimo, bet ir asmeninio tobulėjimo klausimas. Projektas „Enterprise YOU“ parodė, kad gilinimasis į verslumą suteikia daugiau nei vien verslo suvokimo įgūdžius – tai yra kelias į savęs pažinimą, bendrystės stiprinimą ir tvarų vystymąsi. Įgyvendinant projektą buvo pastebėta, kad:

  • mokymasis verslumo kompetencijų padeda jaunimui atskleisti ir stiprinti savo stipriąsias savybes, mokytis iš savo silpnybių ir augti kaip asmenybės.
  • jaunimo verslumo ugdymas skatina ne tik ekonominį, bet ir kūrybinį mąstymą, leidžiantį atrasti naujas galimybes ir sprendimus.
  • projekte dalyvavęs jaunimas išmoko, kad verslumas yra glaudžiai susijęs su gebėjimu dirbti komandoje ir būti atsakingu bendruomenės nariu.
  • verslumo ugdymo veiklos moko jaunimą prisiimti atsakomybę, vadovauti iniciatyvoms ir efektyviai bendrauti tiek su komandos nariais, tiek su įvairiomis suinteresuotomis šalimis.
  • tarptautinis bendradarbiavimas bendrose veiklose leido jaunimui suvokti, kaip svarbu yra suprasti ir integruoti įvairias kultūras bei požiūrius į bendrą veiklą, skatinant tvarią ir įtraukią globalią ekonomiką.

Projekto metu sukurta metodinė priemonė darbui su jaunimo verslumo ugdymu, kuri leis su jaunimu dirbantiems asmenims pritaikyti metodus ir pasiruošti verslumo ugdymo užsiėmimus su jaunuolių grupėmis. Leidinys yra išleistas lietuvių, anglų, islandų bei ispanų kalbomis ir virtualiai yra prieinamas Visuomenės ir verslo plėtros instituto internetinėje svetainėje.

Projektas „Enterprise YOU“ parodė, kad jaunimo verslumo ugdymas yra daugiau nei įgūdžių rinkinys – tai yra būdas gyventi, mokytis ir bendrauti, kuris atveria duris į platesnį pasaulio suvokimą ir suteikia galimybes kiekvienam asmeniui įgyvendinti savo potencialą.

„Verslumas yra kelias, kuriuo einant kiekviena klaida tampa pamoka, o kiekviena sėkmė – paskata siekti dar daugiau.“

Projektą „Enterprise YOU“ yra bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto metu sukurtas metodinis leidinys jaunimo verslumo ugdymui “EnterpriseYOU”:

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas