AlterLife

VVPI logotipas su tekstu
alterlife
JRD

Projekto “AlterLife” tikslas yra ugdyti jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas praktinių mokymų pagalba bei parengiant metodinį leidinį apie tai, kaip su jaunimu dirbantiems asmenims ugdyti jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas.

Projekto “AlterLife” pagalba bus sudarytos sąlygos:

  1. Ugdyti jaunimo gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo kompetencijomis, atsižvelgiant į tai, kad tokiu būdu jaunimas įsitrauks į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.
  2. Plėtoti bei palaikyti atvirą ir smalsų jaunimo mąstymą, kartu sugebant nepriklausomai ir kritiškai mąstyti, priimti patikimus sprendimus remiantis faktais pagrįstomis žiniomis ir atsispirti bei pasipriešinti virtualioms patyčioms ir kitokio smurto rūšims, melagienai bei dezinformacijai.
  3. Su jaunimu dirbantiems asmenims tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius taikyti ugdomąsias priemones darbe su jaunimu, skatinant jaunimo sąmoningumą ir kompetencijų tobulėjimą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temose.

Projektas “AlterLife” yra finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo  Inovacijų jaunimo politikos srityje finansavimo konkurso 2021 m. valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto metu buvo sukurtos šios inovacijos:

  1. Dviejų dienų mokymų programa jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimo tema.
  2. Dvi socialinės komunikacijos kampanijos jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo sąmoningumo didinimo tema.
  3. Metodinis leidinys su jaunimu dirbantiems asmenims apie tai, kaip kalbėti su jaunimu kritinio mąstymo ir medijų raštingumo ugdymo tema – https://tinyurl.com/KritinisArKritiskas

Socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram per Marijampolės jaunimo informacijos centro paskyrą (kuri yra administruojama ir valdoma Visuomenės ir verslo plėtros instituto) vyko 2 socialinės komunikacijos kampanijos apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą:

Įrašai socialiniame tinkle Facebook:

Įrašai socialiniame tinkle Instagram:

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas