AlterLife 2.0

2016 metais Europos Sąjungos Taryba paskelbė išvadas dėl gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo ugdymo pasitelkiant švietimą ir mokymą. Šiose išvadose buvo konstatuota, kad internetas ir ypač socialinė žiniasklaida suteikia beprecedenčių, beveik neribotų galimybių dalytis žiniomis bei idėjomis. Suteikdami galimybes iš karto gauti itin didelį informacijos kiekį, taip pat naudotis įvairiais šaltiniais, jie gali daryti didelį poveikį formuojant nuomones, nuostatas ir įsitikinimus. Tai taip pat yra visiems prieinama platforma, kurioje kiekvienas asmuo pats gali kurti ir skelbti informacinį turinį bei juo dalytis, taip padedant atskleisti gebėjimus, skatinti kūrybiškumą ir propaguoti inovacijas. Taip pat šiuolaikiniame pasaulyje galima lengvai ir nuolat naudotis internetu, todėl žmonės, ypač jaunimas, vis daugiau laiko praleidžia elektroninėje erdvėje. Virtualios bendruomenės ir virtualus bendravimas – ypač naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ir tikralaikių pokalbių paslaugomis – tampa vis svarbesni.

Tuo pačiu Europos Sąjungos Taryba pažymėjo, kad nors internetas ir socialinė žiniasklaida gali duoti daug naudos ir galimybių, jie taip pat kelia galimas grėsmes ir pavojus, ypač dėl to, kad tampa prieinamas interneto turinys, įskaitant neapykantą kurstančias kalbas ir turinį, kuriais subanalinamas smurtas, kuris netinkamas ar netgi žalingas nepilnamečiams vaikams ir jaunimui. Kiti nepageidautini reiškiniai yra viliojimas internete ir patyčios internete, kurie gali labai paveikti nepilnamečių vaikų ir jaunimo gerovę ir vystymąsi, taip pat padaryti neigiamą poveikį jų mokymosi rezultatams.

Dėl šių priežasčių projekto “AlterLife 2.0” pagalba bus sudarytos sąlygos:
1. Ugdyti jaunimo gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo kompetencijomis, atsižvelgiant į tai, kad tokiu būdu jaunimas įsitrauks į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.
2. Plėtoti bei palaikyti atvirą ir smalsų jaunimo mąstymą, kartu sugebant nepriklausomai ir kritiškai mąstyti, priimti patikimus sprendimus remiantis faktais pagrįstomis žiniomis ir atsispirti bei pasipriešinti virtualioms patyčioms ir kitokio smurto rūšims, melagienai bei dezinformacijai.
3. Su jaunimu dirbantiems asmenims tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius taikyti ugdomąsias priemones darbe su jaunimu, skatinant jaunimo sąmoningumą ir kompetencijų tobulėjimą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temose.

Šio projekto eigoje bus sukurti šie rezultatai:

  1. Bus parengta 2 dienų (16 akad. val.) jaunimo kompetencijų kritinio mąstymo ir medijų raštingumo ugdymo(si) programa.
  2. Pagal parengtą programą bus apmokyta 40 jaunuolių 2 dienų mokymuose apie kritinį mąstymą ir medijų raštingumą.
  3. Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių jaunuolių, kuriems bus suteikiama visokeriopa pagalba kokybiškai įsitraukti į ugdymo(si) procesą.
  4. Bus suorganizuota socialinė komunikacijos kampanija, skiriant po savaitę intensyvaus turinio jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temoms.
  5. Bus suorganizuotos 2 virtualios diskusijos (ne trumpesnės nei 1 val. trukmės) jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temomis.
  6. Bus parengtas metodinis įrankis (stalo žaidimas) su jaunimu dirbantiems asmenims apie tai, kaip dirbti su jaunimu kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimo tematikomis.
  7. Bus parengtas ir nacionaliniame naujienų portale išplatintas straipsnis, pristatantis jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo situaciją Lietuvoje.

Projekto finansavimo suma: 14 200 Eur.

Projektas “AlterLife 2.0” yra finansuojamas Jaunimo reikalų agentūros administruojamo Inovacijų jaunimo politikos srityje finansavimo konkurso 2022 m. valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto metu buvo sukurtos šios inovacijos:

  1. Dviejų dienų mokymų programa jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimo tema.
  2. Dvi socialinės komunikacijos kampanijos jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo sąmoningumo didinimo tema.
  3. Metodinis įrankis (stalo žaidimas) “Alter Life” jaunimui ir jaunimu dirbantiems asmenims, siekiant ugdyti ir tobulinti kritinio mąstymo ir medijų raštingumo žinias ir gebėjimus https://tinyurl.com/AlterLifeZaidimas 
Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas