Akreditacija Erasmus+ jaunimo srityje

Suteikta akreditacija Visuomenės ir verslo plėtros institutui patvirtina, jog įstaiga atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas jauniems žmonėms. Akreditacios pagalba Visuomenės ir verslo plėtros instituto teikiamos projektų paraiškos pagal Erasmus+ programą gali būti įvertinamos ir finansuojamos supaprastinta tvarka.

Visuomenės ir verslo plėtros institutui suteiktos akreditacijos Erasmus+ jaunimo srityje numeris: 2020-1-LT02-KA150-YOU-007380.

2022 metais finansuojamas projektas:

Remiantis šia akreditacija Visuomenės ir verslo plėtros institutas įgyvendino 24 mėnesių trukmės projektą (Nr. 2022-1-LT02-KA151-YOU-000067231) pradedant 2022-06-01 ir baigiant 2024-05-31.

Pagal šį projektą įgyvendintos veiklos:

 1. Jaunimo mainai (trukmė: 7 dienos; dalyvių skaičius: 35; dalyvaujančių valstybių skaičius: 5);
 2. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 5 dienos; dalyvių skaičius: 25);
 3. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 5 dienos; dalyvių skaičius: 25);
 4. Sistemos kūrimo ir informavimo veikla – nacionalinė žmogaus teisių, lyčių lygybės ir lytiškumo ugdymo konferencija su jaunimu dirbantiems asmenims ir sprendimų priėmėjams jaunimo srityje.
 5. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 4 dienos; dalyvių skaičius: 12);

Projekto įgyvendinimui skiriama finansavimo suma: 82 375 Eur.

2023 metais finansuojamas projektas:

Remiantis šia akreditacija Visuomenės ir verslo plėtros institutas įgyvendina 15 mėnesių trukmės projektą (Nr. 2023-1-LT02-KA151-YOU-000142983) pradedant 2023-06-01 ir baigiant 2024-08-31.

Pagal šį projektą planuojamos veiklos:

 1. Jaunimo mainai (trukmė: 7 dienos; dalyvių skaičius: 35; dalyvaujančių valstybių skaičius: 5);
 2. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 6 dienos; dalyvių skaičius: 25);
 3. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 6 dienos; dalyvių skaičius: 25);
 4. Sistemos kūrimo ir informavimo veikla – nacionalinė savanorystės konferencija.

Projekto įgyvendinimui skiriama finansavimo suma: 92 732 Eur.

2024 metais finansuojamas projektas:

Remiantis šia akreditacija Visuomenės ir verslo plėtros institutas įgyvendina 15 mėnesių trukmės projektą (Nr. 2024-1-LT02-KA151-YOU-000226148) pradedant 2024-06-01 ir baigiant 2025-08-31.

Pagal šį projektą planuojamos veiklos:

 1. Jaunimo mainai (trukmė: 7 dienos; dalyvių skaičius: 35; dalyvaujančių valstybių skaičius: 5);
 2. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 6 dienos; dalyvių skaičius: 26);
 3. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 6 dienos; dalyvių skaičius: 26);
 4. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 6 dienos; dalyvių skaičius: 26);
 5. Profesinio tobulėjimo veikla jaunimo darbuotojams (trukmė 6 dienos; dalyvių skaičius: 26);
 6. Sistemos kūrimo ir informavimo veikla – nacionalinė savanorystės konferencija.

Projekto įgyvendinimui skiriama finansavimo suma: 149 161 Eur.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas