Žinau viską Marijampolėje

logo-black
Marijampolės savivaldybė logo
VVPI
mljs2023_spalvotas_2000px (5)

Gyvename itin didelio kiekio informacijos pasaulyje, kur reikia gebėti atsirinkti, kuri informacija yra patikima, kur ją rasti, kaip nepasiklysti tarp įvairių portalų, naujienų ir reklamų. Jaunam žmogui reikia padėti susigaudyti informacinio triukšmo fone ir parodyti aktualią ir svarbią informaciją, kuri padėtų jam visapusiškai tobulėti ir gyventi savo bendruomenėje.

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Projekto tikslas – užtikrinti Marijampolės jaunimo informacijos centro veiklą 2023 metais teikiant jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas nuotoliniu būdu bei gyvai, tokiu būdu skatinant Marijampolės savivaldybėje gyvenantį jaunimą, įskaitant ir mažiau galimybių turintį jaunimą, dalyvauti įvairiose jaunimui skirtose veiklose.

Visuomenės ir verslo plėtros institutas koordinuoja Marijampolės jaunimo informacijos centro veiklą ir jaunimo informacijos tinklo “Eurodesk” oficialus partneris Marijampolės savivaldybėje. Bendradarbiaujame su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kuri administruoja “Eurodesk” ir jaunimo informavimo ir konsultavimą Lietuvoje bei prižiūri portalą jaunimui www.žinauviską.lt. 

Norėdami užtikrinti kokybiškų jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Marijampolės savivaldybėje, nuolat palaikome ryšius ir bendradarbiaujame su Marijampolės savivaldybėje veikiančiomis jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo, kultūros, sporto, socialinėmis įstaigomis, atviruoju jaunimo centru bei kitomis institucijomis. Per turimus informacinius kanalus ir Marijampolės jaunimo informacijos centro socialinių tinklų paskyras persidalijame visų organizacijų ir įstaigų informacija, skirta jaunimui.

Galiausiai, svarbu paminėti, kad Marijampolės jaunimo informacijos centro socialinių tinklų paskyros yra skirtos projekto “Marijampolė – Lietuvos jaunimo sostinė 2023” veiklų viešinimui, todėl šio projekto veiklos irgi bus dedikuojamos projekto “Marijampolė – Lietuvos jaunimo sostinė 2023” ir bus įrašytos į bendrą visų organizuojamų sostinės projekto veiklų planą.

 

Projekto finansavimo suma: 900 Eur.

Projektą finansuoja Marijampolės savivaldybė pagal Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2023–2026 metų programos projektų finansavimo 2023 metų konkursą.

 

Marijampolės jaunimo informacijos centro paskyros socialiniuose tinkluose:

Facebook puslapis: https://www.facebook.com/MarijampolesJaunimui

Facebook grupė: https://www.facebook.com/groups/251910709384338

Instagram paskyra: https://www.instagram.com/marijampoles_jaunimui/ 

 

Marijampolės jaunimo informacijos centro paskyras socialiniuose tinkluose (Facebook ir Instagram) per 2023 metus reguliariai ir pastoviai seka 2247 asmenų, iš kurių net 1504 asmenys yra jauni žmonės (66,95 proc.). Tai yra 34,55 proc. daugiau nei 2022 metais.

Visų Marijampolės jaunimo informacijos centro paskyrų socialinėse tinkluose pasiekiamums 2023 metais buvo 31 481 (pasikartojantys asmenys, kurie peržiūri paskeltus įrašus, persidalintas naujienas). Iš šių asmenų net 18 479 (pasikartojantys asmenys) sudarė jauni žmonės, kurie seka naujienas, iš kurių net 9139  yra unikalių jaunų asmenų, kurie bent vieną kartą peržiūrėjo bent vieną naujieną (bet nebūtinai pastoviai seka mūsų paskyras).

Per 2023 metus Marijampolės jaunimo informacijos centro socialinių tinklų paskyrose buvo paskelbta 416 jaunimui aktualios informacijos įrašų.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas