Savanorystės spalvos

Marijampolės savivaldybė logo
JST logo
VVPI
mljs2023_spalvotas_2000px (5)

Marijampolės savivaldybėje šiuo metu yra sėkmingai plėtojamos jaunimo savanorystės veiklos ir Jaunimo savanoriškos tarnybos programa. Tačiau pastebėjome kelis aspektus, kuriuos šiuo projektu siekiame pagerinti:

 • Gerinti jaunimo savanorių veiklos sąlygas, užtikrinant kokybišką savanorių mentorystę ir pagrindinių kanceliarinių priemonių bei ūkinių prekių suteikimą savanoriams.

 • Užtikrinti kokybišką ir visiems jaunuoliams prieinamą Jaunimo savanoriškos tarnybos programą ir įgyvendinti ją platesniu mastu, t.y. sudarant papildomas 10 vietų programos galimybes jaunuoliams šio projekto pagalba.

 • Užtikrinti su savanoriais dirbančių asmenų – savanorių kuratorių, kurie dirba savanorius priimančiose organizacijose, kompetencijas dirbti su savanoriais, sugebėti jiems skirti užduotis, gebėti vykdyti savanoriškų veiklų į(si)vertinimą.

 • Didinti savanorystės žinomumą, savanorystės patrauklumą ir prieinamumą visiems jauniems žmonėms Marijampolės savivaldybėje. 

Taip pat šiuo projektu yra siekiama:

 • viešinti savanoriškos veiklos galimybes jaunimui Marijampolės savivaldybėje;

 • organizuoti savanorišką veiklą jaunimo savanoriams;

 • skatinti savanorišką veiklą Marijampolės savivaldybėje;

 • ieškoti ir konsultuoti potencialius jaunimo savanorius Marijampolės savivaldybėje;

 • užtikrinti kokybišką savanorių ugdymosi proceso ir kompetencijų ugdymo palydėjimą ir savanorių mentorystę;

 • užtikrinti savanorius priimančių organizacijų Marijampolės savivaldybėje bendradarbiavimą, įgyvendinant jaunimo savanoriškos tarnybos programas.

Projekto veiklos:

 • jaunimo savanoriškos tarnybos programų organizavimas;

 • savanorystės konferencijos jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms stiprinti organizavimas;

 • savanorystės galimybių viešinimas ir savanorius priimančiųjų organizacijų tinklo didinimas Marijampolės savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. rugsėjo 14 d. – 2023 m. gruodžio 22 d. 
 

Projekto finansavimo suma: 5040 Eur.

Projektą finansuoja Marijampolės savivaldybės administracija pagal Marijampolės savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos modelio įgyvendinimo programų finansavimo 2023 metų konkursą.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas