reDiscovery

VVPI
JRA logo
LT-PL_logo
75214-removebg-preview

Projekto “reDiscovery” tikslas yra pažintinio vizito į Liubliną pagalba skatinti Marijampolės ir Liublino jaunimo domėjimąsi bendra Lietuvos ir Lenkijos istorija ir kultūra, siekti, kad projekto dalyviai ugdytųsi tarpkultūrinio bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant gebėjimus ir įgūdžius.

Projektu “reDiscovery” yra siekiame užmegzti ryšius Marijampolės ir Liublino jaunimo atstovų, atsižvelgiant į tai, kad Marijampolė 2023 metais yra Lietuvos jaunimo sostinė, o Liublinas – Europos jaunimo sostinė. Projekto pagalba bus organizuojamas 4 dienų pažintinis vizitas į Liublino miestą, kuriame 14 asmenų lietuvių ir lenkų jaunimo grupė lankysis jaunimo centruose, susitiks su jaunimo organizacijų atstovais, lankysis Kultūrų susitikimo centre Liubline, tokiu būdu skatinant projekto dalyvių domėjimąsi bendra Lietuvos ir Lenkijos istorija ir kultūra ir siekiant, kad jie ugdytųsi tarpkultūrinio bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant gebėjimus ir įgūdžius. Be šių veiklų, projekto dalyviai vizito metu lankysis Europos jaunimo sostinės programos renginiuose, kurių pagalba jie didins sąmoningumą tolerancijos, tarpkultūriškumo bei aktyvaus jaunimo dalyvavimo vietos bendruomenėje srityse. Projekto “reDiscovery” pavadinime yra užkoduota misija – projekte dalyvaujančioms organizacijoms ir jaunimui iš naujo atrasti lietuvių ir lenkų tautų bendrumą, gebėjimą suvokti bendras problemas, su kuriomis susiduria jauni asmenys, dalintis gerosiomis praktikomis ir pavyzdžiais bei užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius tarp dviejų jaunimo sostinių: Lietuvos ir Europos.

 

Projekto uždaviniai:

1. Supažindinti ir aktyviai įtraukti Marijampolės ir Liublino jaunimą į Marijampolės – Lietuvos jaunimo sostinės 2023 metais, ir Liublino – Europos jaunimo sostinės 2023 metais, programą ir veiklas gerosios patirties pažintinio vizito Liubline metu.

2. Supažindinti Marijampolės ir Liublino jaunimą su gerosiomis aktyvaus jaunimo dalyvavimo ir įsitraukimo į jaunimo politikos procesus praktikomis ir pavyzdžiais Liubline.

3. Skatinti Marijampolės ir Liublino jaunimo jaunimo domėjimąsi bendra istorija ir kultūra pažintinio vizito Liubline metu;.

4. Skatinti jaunimo tarpkultūrinį bendradarbiavimą, toleranciją ir atvirumą bendraujant.

5. Skatinti gerinti Marijampolės ir Liublino jaunimo lietuvių ir lenkų kultūrų supratimą moderniuose visuomenėse.

6. Gerinti Marijampolės ir Liublino jaunimo gebėjimą bendrauti su abiejų tautų ir kultūrų (lietuvių ir lenkų) žmonėmis.

7. Didinti sąmoningumą ir lankstesnį požiūrį į kultūrų įvairovę visuomenėje.

8. Didinti jaunimo sąmoningumą apie tvarias keliavimo galimybes.

Projekto partneris Lenkijoje yra Socialinio aktyvinimo ir plėtros institutas. 

Projektas “reDiscovery” yra finansuojamas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis pagal Jaunimo reikalų agentūros administruojamą konkursą 2023 metais.

Projekto finansavimo suma: 6 039,20 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-04-01 – 2023-10-31.

mljs2023_spalvotas_2000px (5)
ESM-LOGO_POZIOM
Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas