Noriu žinoti!

Marijampolė LOGO
VVPI

Projekto tikslas – užtikrinti Marijampolės jaunimo informacijos centro veiklą 2022 metais teikiant jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas nuotoliniu būdu bei gyvai, tokiu būdu skatinant Marijampolės savivaldybėje gyvenantį jaunimą, įskaitant ir mažiau galimybių turintį jaunimą, dalyvauti įvairiose jaunimui skirtose veiklose.

Projektu “Noriu žinoti!” siekiame gerinti Marijampolės jaunimo informacijos centro teikiamas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas. Siekiame projekto pagalba apmokyti jaunimo informacijos centre savanoriaujančius jaunimo savanorius dirbti su komunikacijos kampanijos ir viešinimo veiklomis, kadangi šios savanorės prisideda prie to, kad informacijos kanalais kiekvieną dieną būtų paskelbta po 2-3 naujienas, aktualias Marijampolės savivaldybės jaunimui.

Taip pat siekiame didinti Marijampolės jaunimo informacijos centro socialinių tinklų sekėjų skaičių. Nuo metų pradžios esame surinkę per 700 sekėjų, tačiau siekiame, kad šis skaičius išaugtų kelis kartus ir galėtume savo paslaugas teikti didesniam jaunimo skaičiui. Šiam siekiui pasiekti sugalvojome sukurti Marijampolės jaunimo informacijos centro atributikos, kurią per socialines kampanijas galėsime dalinti Marijampolės jaunimui, tokiu būdu didindami centro patrauklumą ir susidomėjimą jaunimo tarpe. Norėdami tapti jaunimui patrauklesni, planuojame atsinaujinti Marijampolės jaunimo informacijos centro vizualinį identitetą.

Svarbu paminėti, kad Marijampolės jaunimo informacijos centro vykdoma jaunimo informavimo ir konsultavimo veikla prisideda prie jaunimo psichinės sveikatos gerinimo, nes padeda jauniems žmonėms atsakyti į jiems rūpimus klausimus, nukreipia link specialistų ir ekspertų, kurie geba išklausyti jaunus žmones ir padėti jauniems žmonėms.

Be to, projekto pagalba bus organizuojami 5 virtualūs seminarus jaunimui aktualiomis temomis, kurių pagalba jauni žmonės (savanoriai), kalbindami savo srities specialistus, pristatys aktualią temą, tokią kaip: dezinformacija, asmenybės tobulėjimas, karjeros pasirinkimas, emocinė sveikata ir pan.

Projekto finansavimo suma: 1700 Eur.

Projektą finansuoja Marijampolės savivaldybė pagal Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos projektų finansavimo 2022 metų konkursą.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas