(Ne)matomieji

Projektu “(Ne)matomieji” buvo siekiama sustiprinti trijų Vilkaviškio rajono, Šakių rajono bei Jurbarko rajono savivaldybėse veikiančių neformalių jaunimo grupių kompetencijas dirbti komandoje, planuoti savo iniciatyvas bei veiklas, gebėti bendradarbiauti bei suvokti, kad jie yra vietos bendruomenės dalis, kuri aktyviai ir pilietiškai prisideda prie savo gyvenamosios vietos puoselėjimo. 

Projekto pagalba siekėme užtikrinti neformalių jaunimo grupių, su kuriomis bus įgyvendinamas projektas, veiklų tęstinumą, finansavimo galimybes bei palankią aplinką veikimui pagal rekomendacijas vietos valdžios atstovams ir už jaunimo politiką atsakingiems asmenims.

Projekto rezultatai: 

  1. Sustiprintos neformalios jaunimo grupės iš Šakių rajono, Vilkaviškio rajono ir Jurbarko rajono savivaldybių su bendrai ne mažiau kaip 30 individualių jaunuolių. 
  2. Užtikrinta, kad neformalios jaunimo grupės, su kuriomis yra įgyvendintas projektas, gebėtų dirbti komandoje, gebėtų kokybiškai planuoti savo veiklas ir iniciatyvas, suvoktų jaunimui suteikiamas galimybes bei jų prasmę, suvoktų galimus finansavimo šaltinius savo veiklų ir iniciatyvų įgyvendinimui. 
  3. Su kiekviena neformalia jaunimo grupe parengta ir įgyvendinta vietos iniciatyva jaunimui, kuriai iš projekto lėšų yra skiriama po 500 Eur (kiekvienai neformaliai jaunimo grupei) prekėms ir paslaugoms įsigyti. 
  4. Kartu su neformaliomis jaunimo grupėmis aptartos jų veiklos tęstinumo galimybės ir kokybiškai parengtos projektų finansavimo paraiškos pagal savivaldybės jaunimo iniciatyvų konkurso paraišką arba Europos solidarumo korpuso programos solidarumo projekto konceptą. 
  5. Suformuotos rekomendacijos už jaunimo politiką atsakingiems savivaldybių vadovams ir specialistams, kaip būtų galima skatinti ir stiprinti neformalių jaunimo grupių veiklą.

Projektas “(Ne)matomieji” yra finansuojamas pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkursą valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas buvo įgyvendinamas su šių partnerių pagalba:

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas