Marijampolės ID: verslumas

Projektu „Marijampolės ID: verslumas“ buvo skatinamas Marijampolės gyventojų bei jauno verslo subjektų atstovų verslumo ugdymas bei savarankiško verslo pradžia ir plėtra Marijampolės mieste. Projekto metu 10-12 klasių moksleiviams bus organizuojama verslumo akademija bei bendrųjų įgūdžių mokymai marijampoliečiams, siekiant jiems suteikti pagrindines kompetencijas, ugdančias verslumo gebėjimus, bus organizuojami pažintiniai gerosios praktikos vizitai į kituose Lietuvos regionuuose įsikūrusias įmones ir įstaigas, siekiant sužinoti gerąsias verslo pradžios ir plėtros patirtis iš sėkmingų pavyzdžių. Taip pat projekto dalyviams buvo teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos, siekiant paskatinti juos pradėti savarankišką verslą, o net 19 jaunų verslų gavo pagalbą: teminius mokymus, individualizuotas konsultacijos ir universalios darbo įrangos komplektus.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisijungė 10 savanorių, kurie atliko pagalbinį darbą organizuojant projekto veiklas, jas viešinant ir padedant įtraukti tikslinės grupės atstovus.

Projekto trukmė yra 28 mėnesiai nuo 2020 m. birželio 29 d. iki 2022 m. rugpjūčio 28 d.

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0281

Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto partneriai:

logotipas-saulytės-1
MJOTAS
Altum-PNG-01

Projekto rezultatai:

  • Suorganizuoti 36 mokymai (8 val. trukmės) ir iš viso yra į juos yra įtraukti 559 asmenys.
  • Suorganizuota 15 gyventojų verslumo informavimo ir konsultavimo susitikimų (4 val. trukmės). Įtraukti 229 dalyviai.
  • Nuo projekto pradžios projekto veiklose savanoriauja savanoriai, kurie prisidėjo prie veiklų viešinimo, organizavimo. Savanoriai išsavanoriavo 2048 val.
  • Suorganizuoti 8 gerosios patirties vizitai (2 į Šiaulius, 2 į Telšius, 2 į Klaipėdą ir 2 į Kauną). Iš viso šiuose vizituose jau dalyvavo 172 asmenys.
  • Suorganizuoti 6 mokymai (8 val. trukmės) jauno verslo subjektų atstovams. Veikloje iš viso dalyvavo 90 asmenų.
  • 19-ai jaunų verslų subjektų atstovų dalyvavo individualiose konsultacijose. Iš viso yra pravesta 450 val. konsultacijų.
  • Verslo pradžiai reikalingos priemonės yra suteiktos 19-ai jauno verslo subjektų, su kuriais yra pasirašytos pagalbos jauno verslo subjektams sutartys.
     

Pranešimai spaudoje:

 
Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas