Marijampolės ID: profesinis orientavimas

Projekto pagalba jauniems darbingiems ir ekonomiškai neaktyviems asmenims bus organizuojamos 3 bendrųjų įgūdžių profesinio orientavimo srityje mokymų stovyklos ir 25 profesinio orientavimo užsiėmimai, tokiu būdu kompleksiškai siekiant pagerinti šių Marijampolės bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje, raginant jaunus žmones pradėti savarankišką verslo veiklą bei gerinant jų suvokimą apie savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Projektu metu bus užtikrinamas kokybiškas jaunimo profesinis orientavimas ir gerinamos jaunimo įsitraukimo į darbo rinką sąlygos Marijampolėje neformaliojo mokymo pagalba.

Siekiant užtikrinti kokybišką jaunimo profesinį orientavimą bus organizuojami 25 interaktyvūs (teoriniai ir praktiniai) profesinio orientavimo užsiėmimai ekonomiškai neaktyviems jaunuoliams. Bus pristatoma po 5 skirtingas specialybes iš 5 profesinių krypčių:

  1. Socialinių mokslų.
  2. Biomedicinos.
  3. Informacinių technologijų ir inžinerinių mokslų.
  4. Humanitarinių mokslų.
  5. Visuomenės saugumo ir gynybos mokslų.

Kiekvieną specialybę pristatyti bus kviečiami tos srities specialistai ir ekspertai, galintys interaktyviai ir įtraukiančiai atskleisti profesiją, jos subtilybes bei suteikti tikslinės grupės dalyviams tikslią informaciją apie konkrečią profesiją ir/ar specialybę.

Projekto partneriai:

Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas