Marijampolės ID: gerosios patirties vizitai

Projektas skatina darbingų ekonomiškai ir neaktyvių asmenų verslumo ugdymą bei savarankiško verslo pradžią ir plėtrą Marijampolės mieste. Projekto metu bus organizuojami 3 pažintiniai gerosios praktikos vizitai į kitus Lietuvos regionus: Druskininkus, Kėdainius ir Biržus, siekiant sužinoti gerąsias verslo pradžios ir plėtros patirtis iš sėkmingų pavyzdžių, o tuo pačiu ugdant bendruosius projekto dalyvių gebėjimus verslumo srityje, siekiant paskatinti juos pradėti savarankišką verslą bei pagerinti savo padėtį darbo rinkoje.

Gerosios patirties vizitai yra numatyti į Lietuvos vietoves, kuriuose yra išplėtota ir toliau sėkmingai pauga įvairūs verslo sektoriai: Kėdainiuose – maisto pramonė ir inžinerija, Druskininkuose – sveikatingumo ir klientų aptarnavimo sritys, o Biržuose įvairių turizmo formų kryptys. Planuojama, kad kiekviename iš vizitų bus aplankytos bent 2 įmonės ir įstaigos, galinčios projekto dalyviams parodyti gerąją verslo veikimo patirtį. Kiekviename pažintiniame vizite dalyvaus po 18 tikslinės grupės atstovų, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus asmenys. Visi gerosios patirties vizitai truks po 2 dienas, kadangi be susitikimų su verslais vyks ir bendrųjų verslumo įgūdžių lavinimo užsiėmimai, sietini su konkrečiu gerosios patirties vizitu.

Projekto partneriai:

Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas