Kūrybiškumo ID jaunimui

Projektu “Kūrybiškumo ID jaunimui” siekėme, kad daug patirties verslumo srityje neturintys jauni asmenys susipažintų gerosiomis amatų praktikomis Lvovo mieste (Ukrainoje), pasisemtų informacijos, naudingos šios srities socialinio verslumo kūrime bei užmegztų partnerystės ryšius tarpusavyje (tarp lietuvių ir ukrainiečių jaunųjų kūrėjų ir amatininkų). Trijų dienų gerosios patirties susitikimų metu Lvovo mieste jauni asmenys iš Lietuvos ir Ukrainos pamatė, kad savo gebėjimą ir amatą galima pritaikyti realizuojant socialinio verslumo idėjas, įtraukiant ir atliepiant vietos bendruomenės poreikius.

Pažintinė kelionė atskleidė verslumo idėjas slypinčias Lvove, o pokalbiai su jaunaisiais verslininkais bei Lvovo miesto valdžios atstovais įkvėpė kurti ir nebijoti bandyti.

Šio projekto metu buvo sukurtas naujas metodinis įrankis (stalo žaidimas) darbui su jaunimu socialinio verslumo (antreprenerystės) kompetencijoms ugdyti. Šio metodinio įrankio pagalba įvairios įstaigos ir organizacijos, dirbančios su jaunimu tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje, galės jaunimui priimtina forma perteikti pagrindinę informaciją ir suvokimą, kas yra verslumas, kas yra socialinis verslumas, kokios žinios, kompetencijos ir įgūdžiai apima verslumo sąvoką.

Metodinis įrankis – (stalo žaidimas) darbui su jaunimu, ugdant jaunimo verslumo kompetencijas

APIE METODINĮ ĮRANKĮ IR ŽAIDIMO TAISYKLĖS

ŽAIDIMO KORTELĖS SU KLAUSIMAIS IR UŽDUOTIMIS

ŽAIDIMO DĖŽUTĖS MAKETAS

Projekto partneriai Ukrainoje – Socialinių iniciatyvų institutas:

Projektas “Kūrybiškumo ID jaunimui” yra finansuojamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą konkursą. Projekto įgyvendinimui skirta 15 000 Eur.

Svetainė sukurta Internetinių svetainių kūrimas