AlterLife

VVPI logotipas su tekstu
jrd logo (3)-cdr (1)

Projekto “AlterLife” tikslas yra ugdyti jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas praktinių mokymų pagalba bei parengiant metodinį leidinį apie tai, kaip su jaunimu dirbantiems asmenims ugdyti jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo kompetencijas.

Projekto “AlterLife” pagalba bus sudarytos sąlygos:

  1. Ugdyti jaunimo gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo kompetencijomis, atsižvelgiant į tai, kad tokiu būdu jaunimas įsitrauks į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.
  2. Plėtoti bei palaikyti atvirą ir smalsų jaunimo mąstymą, kartu sugebant nepriklausomai ir kritiškai mąstyti, priimti patikimus sprendimus remiantis faktais pagrįstomis žiniomis ir atsispirti bei pasipriešinti virtualioms patyčioms ir kitokio smurto rūšims, melagienai bei dezinformacijai.
  3. Su jaunimu dirbantiems asmenims tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius taikyti ugdomąsias priemones darbe su jaunimu, skatinant jaunimo sąmoningumą ir kompetencijų tobulėjimą kritinio mąstymo ir medijų raštingumo temose.

Projektas “AlterLife” yra finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo  Inovacijų jaunimo politikos srityje finansavimo konkurso 2021 m. valstybės biudžeto lėšomis.